หน้าหลัก
ข้อมูลสถานศึกษา
คณะครูและบุคลากร
ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรม
ข้อมูลติดต่อ
คณะครูและบุคลากร
นายอรรถพล บัวทอง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางเจริญ
 
นายวิชัย ศรีรัตนะวิไล
นายพชร บำรุงดอน
นายวัชรินทร์ อินทร์ง่วน
นางสาวผกาแก้ว จงเจริญ
นางสาวอุษา เดชวัน
นางสาวพิมลวรรณ หอมฟุ้ง
นางสาวยุรนันท์ คชะนา
นางสาวพิมนภา ประกอบพันธุ์
นายสนธยา ลิ้มเจริญ
นายพิเชษฐ รัตนเรืองศรี
นางสาวชุรี แสงจันดา
นางสาวสุธารัตน์ หญ้างวงช้าง
นางวรอนงค์ พุ่มโรจน์
นางบุญเรือน พรมเสนสา
นางสาวศลิตา ต่วนมิหนา
นางสาวกฤษณา นพผล
นายณัฐพงษ์ เอี่ยมสุวรรณ
นางสาวณัฐกานต์ โต๊ะฉิม
นางสาวณัฏฐณิชา นิ่มนวล
นางสาวมัณฑนา กิ่งสามี
นายวัชระ อร่ามรักษ์
ข้อมูลวันที่ 29 กันยายน พ.ศ.2565
ครูและบุคลากร ( 22 คน )
มา ลา ป่วย ราชการ
21 1 0 0
นักเรียน ( 445 คน )
มา ลา ป่วย ขาด
404 1 12 28
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
ระบบประเมินและ
ตรวจสอบผลเรียน
สำหรับนักเรียนและผู้ปกครอง
ระบบบริหารจัดการ
ฐานข้อมูลโรงเรียน
สำหรับคณะครูและบุคลากร
สถิติการเข้าเยี่ยมชม
65034
เริ่มนับ 1 กุมภาพันธ์ 2565
โรงเรียนบ้านบางเจริญ สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 180/4 หมู่ 3 ตำบลไชยราช อำเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77170
ข่าวประชาสัมพันธ์ อ่านทั้งหมด
 ❖   นโยบายผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางเจริญเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานและ PA "คืนครูสู่ห้องเรียน เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ" 7 ก.ย. 65
 ❖   นโยบายและจุดเน้นโรงเรียนบ้านบางเจริญ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 3 ส.ค. 65
 ❖   ประกาศโรงเรียนบ้านบางเจริญ เรื่องการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 3 พ.ค. 65
 ❖   งดการเรียนที่โรงเรียน (On-Site) ของนักเรียนทุกระดับชั้น 22 ก.พ. 65
 ❖   ประกาศ โรงเรียนบ้านบางเจริญรับนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2565 21 ก.พ. 65
 ❖   ความคืบหน้าการปรับปรุงบ้านพักนักเรียน โครงการสร้างบ้าน สร้างขวัญ วันครู ประจำวันที่ 7-8 มกราคม 2565 8 ม.ค. 65
 ❖   ความคืบหน้าการปรับปรุงบ้านพักนักเรียน โครงการสร้างบ้าน สร้างขวัญ วันครู ประจำวันที่ 6 มกราคม 2565 6 ม.ค. 65
 ❖   เตรียมเปิดเรียนที่โรงเรียน (On-Site) ๑๐๐% 6 ม.ค. 65
 ❖   ความคืบหน้าการปรับปรุงบ้านพักนักเรียน โครงการสร้างบ้าน สร้างขวัญ วันครู ประจำวันที่ 5 มกราคม 2565 5 ม.ค. 65
 ❖   นายกสมาคมผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลาการทางการศึกษา อำเภอบางสะพานน้อย ติดตามความคืบหน้า 5 ม.ค. 65
- - - - - - อ่านทั้งหมด- - - - - -
รายงานกิจกรรม อ่านทั้งหมด
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา
ณ โรงเรียนบ้านบางเจริญ
วันที่ : 11 สิงหาคม 2565
กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์
ณ โรงเรียนบ้านบางเจริญ
วันที่ : 11 สิงหาคม 2565
กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
ณ โรงเรียนบ้านบางเจริญ
วันที่ : 27 กรกฎาคม 2565
การคัดกรองความสามารถในการอ่านเขียนของนักเรียน ตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1ถึงระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3
ณ โรงเรียนบ้านบางเจริญ
วันที่ : 22 กรกฎาคม 2565
พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565
ณ โรงเรียนบ้านบางเจริญ
วันที่ : 1 กรกฎาคม 2565
การอบรมเชิงปฎบัติการเฉพาะทาง โครงการบ้านวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย (Online)
ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านไชยราช
วันที่ : 27-28 เมษายน 2565
ร่วมประชุมและลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) เข้าร่วมโครงการ Access School กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนนอกกะลา (ภาคกลาง)
ณ จังหวัดราชบุรี
วันที่ : 26 มีนาคม 2565
การอบรม Upskill & Reskill ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้กับครูในหัวข้อ การใช้ Google sites เพื่ออำนวยความสะดวกในการจัดการเรียนรู้และจัดการงานให้มีประสิทธิภาพ
ณ โรงเรียนบ้านบางเจริญ
วันที่ : 24 - 25 กุมภาพันธ์ 2565
การอบรมพัฒนาครูในหัวข้อ PLC with Growth Mindset เพื่อขับเคลื่อนคุณภาพผู้เรียน ปีการศึกษา 2565
ณ โรงเรียนบ้านบางเจริญ
วันที่ : 23 กุมภาพันธ์ 2565
- - - - - - อ่านทั้งหมด- - - - - -
กันยายน 2565
<
>
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1
2
3
วันหยุด
4
วันหยุด
5
6
7
8
9
10
วันหยุด
11
วันหยุด
12
13
14
15
16
17
วันหยุด
18
วันหยุด
19
20
21
22
23
24
วันหยุด
25
วันหยุด
26
27
28
29
30
เอกสารดาวน์โหลด
ดูทั้งหมด
วารสาร/จดหมายข่าว อ่านทั้งหมด
วีดีโอที่เกี่ยวข้อง อ่านทั้งหมด
โรงเรียนบ้านบางเจริญ สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
180/4 หมู่ 3 ตำบลไชยราช อำเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77170
อีเมล์ : Admin@bcr.ac.th โทร : 0653563356 แฟกซ์ : -
แจ้งความคิดเห็น/แนะนำติชมแจ้งปัญหา
Copyright © 2020 SNMJ.Studio All rights reserved.