หน้าหลัก
ข้อมูลสถานศึกษา
คณะครูและบุคลากร
ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรม
ข้อมูลติดต่อ
ข้อมูลวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ.2565
ครูและบุคลากร ( 21 คน )
มา ลา ป่วย ราชการ
20 0 1 0
นักเรียน ( 437 คน )
มา ลา ป่วย ขาด
412 0 5 20
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
ระบบประเมินและ
ตรวจสอบผลเรียน
สำหรับนักเรียนและผู้ปกครอง
ระบบบริหารจัดการ
ฐานข้อมูลโรงเรียน
สำหรับคณะครูและบุคลากร
สถิติการเข้าเยี่ยมชม
117022
เริ่มนับ 1 กุมภาพันธ์ 2565
ข้อมูลพื้นฐาน
ประวัติโรงเรียน
สี ตราสัญลักษณ์
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ข้อมูลสถานศึกษา > ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

                     โรงเรียนบ้านบางเจริญ สร้างขึ้นเมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2528 ในเนื้อที่จำนวน 15 ไร่ 

ตั้งอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ เขาไชยราช-คลองกรูด ลักษณะภูมิประเทศเป็นสันเขา สูงกว่าระดับน้ำทะเล

ประมาณ 180 เมตร อยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์    ลักษณะภูมิอากาศ ไม่ร้อนไม่

หนาวจนเกินไป มีฝนตกเกือบตลอดทั้งปี

                     เปิดทำการสอนครั้งแรก ป.1 - ป.6 ใช้ชื่อว่า   โรงเรียนบ้านไชยราช สาขาบ้านบางเจริญ วันที่ 

25 มีนาคม พ.ศ. 2530 ได้ประกาศจัดตั้งโรงเรียนบ้านบางเจริญเป็นโรงเรียนเอกเทศ โดยประกาศเป็นทางการ

เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2530 ใช้ชื่อว่า โรงเรียนบ้านบางเจริญ  มีนายโชติ เพชรน้อย ทำหน้าที่ครูใหญ่

โรงเรียนบ้านบางเจริญเป็นคนแรก

โรงเรียนบ้านบางเจริญ สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
180/4 หมู่ 3 ตำบลไชยราช อำเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77170
อีเมล์ : Admin@bcr.ac.th โทร : 0653563356 แฟกซ์ : -
แจ้งความคิดเห็น/แนะนำติชมแจ้งปัญหา
Copyright © 2020 SNMJ.Studio All rights reserved.