หน้าหลัก
ข้อมูลสถานศึกษา
คณะครูและบุคลากร
ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรม
ข้อมูลติดต่อ
ข้อมูลวันที่ 30 มกราคม พ.ศ.2566
ครูและบุคลากร ( 21 คน )
มา ลา ป่วย ราชการ
21 0 0 0
นักเรียน ( 441 คน )
มา ลา ป่วย ขาด
373 2 15 51
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
ระบบประเมินและ
ตรวจสอบผลเรียน
สำหรับนักเรียนและผู้ปกครอง
ระบบบริหารจัดการ
ฐานข้อมูลโรงเรียน
สำหรับคณะครูและบุคลากร
สถิติการเข้าเยี่ยมชม
136233
เริ่มนับ 1 กุมภาพันธ์ 2565
โครงสร้างการบริหาร
ทำเนียบผู้บริหาร
คณะกรรมการสถานศึกษา
คณะครูและบุคลากร
บุคลากรทั้งหมด > คณะครูและบุคลากร
คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านบางเจริญ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
นายอรรถพล บัวทอง
ผู้อำนวยการ ชำนาญการพิเศษ
นางบุญเรือน พรมเสนสา
ครู ชำนาญการพิเศษ
นายพชร บำรุงดอน
ครู ชำนาญการ
นางสาวชุรี แสงจันดา
ครู ชำนาญการ
นางวรอนงค์ พุ่มโรจน์
ครู ชำนาญการ
นายวัชรินทร์ อินทร์ง่วน
ครู
นางสาวผกาแก้ว จงเจริญ
ครู
นางสาวอุษา เดชวัน
ครู
นางสาวพิมลวรรณ หอมฟุ้ง
ครู
นางสาวยุรนันท์ คชะนา
ครู
นางสาวพิมนภา ประกอบพันธุ์
ครู
นายสนธยา ลิ้มเจริญ
ครู
นายพิเชษฐ รัตนเรืองศรี
ครู
นางสาวสุธารัตน์ หญ้างวงช้าง
ครู
นางสาวศลิตา ต่วนมิหนา
ครูผู้ช่วย
นางสาวกฤษณา นพผล
ครูผู้ช่วย
นายณัฐพงษ์ เอี่ยมสุวรรณ
ครูผู้ช่วย
นางสาวณัฐกานต์ โต๊ะฉิม
ครูอัตราจ้าง
นางสาวณัฏฐณิชา นิ่มนวล
ครูพี่เลี้ยง
นางสาวมัณฑนา กิ่งสามี
ครูพี่เลี้ยง
นายวัชระ อร่ามรักษ์
ครูพี่เลี้ยง
โรงเรียนบ้านบางเจริญ สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
180/4 หมู่ 3 ตำบลไชยราช อำเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77170
อีเมล์ : Admin@bcr.ac.th โทร : 0653563356 แฟกซ์ : -
แจ้งความคิดเห็น/แนะนำติชมแจ้งปัญหา
Copyright © 2020 SNMJ.Studio All rights reserved.