หน้าหลัก
ข้อมูลสถานศึกษา
คณะครูและบุคลากร
ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรม
ข้อมูลติดต่อ
ข้อมูลวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ.2566
ครูและบุคลากร ( 20 คน )
มา ลา ป่วย ราชการ
17 0 0 3
นักเรียน ( 384 คน )
มา ลา ป่วย ขาด
359 6 9 10
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
ระบบประเมินและ
ตรวจสอบผลเรียน
สำหรับนักเรียนและผู้ปกครอง
ระบบบริหารจัดการ
ฐานข้อมูลโรงเรียน
สำหรับคณะครูและบุคลากร
สถิติการเข้าเยี่ยมชม
238550
เริ่มนับ 1 กุมภาพันธ์ 2565
ข่าวประชาสัมพันธ์
 ❖   ฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรเครือข่ายโรงเรียนเปลี่ยนแปลงเชิงระบบด้วยนวัตกรรมจิตศึกษา PBL และ PL 14 ก.พ. 65
 ❖   รับการนิเทศ ติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนาการอ่านและการเขียนภาษาไทยของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 14 ก.พ. 65
 ❖   ค่ายพัฒนาทักษะด้านดนตรีไทยและการขับร้องสู่ความเป็นเลิศ 5 ก.พ. 65
 ❖   เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ 5 ธันวาคม 2565 4 ก.พ. 65
 ❖   คุณวิเศษ ตันตินิมิตรกุล ผู้จัดการร้านวิเศษการเกษตร มีจิตศรัทธาบริจาคเงิน 10,000 บาท สมทบทุนปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอนุบาล 2 (อาคารไม้) 27 ม.ค. 65
 ❖   โรงเรียนบ้านบางเจริญขอบพระคุณท่านผู้ปกครองและผู้มีจิตศรัทธาร่วมกิจกรรมลอยกระทงและทำบุญกับทางโรงเรียน 27 ม.ค. 65
 ❖   เชิญชวนผู้ปกครอง นักเรียน พี่น้องประชาชน ร่วมงาน 30 65
 ❖   โรงเรียนบ้านบางเจริญ เปิดประมูลร้านจำหน่วยอาหารกลางวันสำหรับนักเรียน ม.1-3 ปีการศึกษา 2556 29 65
 ❖   ประกาศโรงเรียนบ้านบางเจริญ เรื่อง แจ้งปฏิทินวิชาการ กำหนดการปิดภาคเรียนที่ 1 และเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 18 65
 ❖   สานสายใยมุทิตา อำลาชีวิตราชการ 18 65
 ❖   ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางเจริญเข้ารับรางวัล 18 65
 ❖   ประกาศโรงเรียนบ้านบางเจริญเรื่องนโยบายผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางเจริญเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานและ PA 10 65
 ❖   นโยบายผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางเจริญเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานและ PA "คืนครูสู่ห้องเรียน เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ" 7 ก.ย. 65
 ❖   นโยบายและจุดเน้นโรงเรียนบ้านบางเจริญ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 3 ส.ค. 65
 ❖   ประกาศโรงเรียนบ้านบางเจริญ เรื่องการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 3 พ.ค. 65
 ❖   งดการเรียนที่โรงเรียน (On-Site) ของนักเรียนทุกระดับชั้น 22 ก.พ. 65
 ❖   ประกาศ โรงเรียนบ้านบางเจริญรับนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2565 21 ก.พ. 65
 ❖   ความคืบหน้าการปรับปรุงบ้านพักนักเรียน โครงการสร้างบ้าน สร้างขวัญ วันครู ประจำวันที่ 7-8 มกราคม 2565 8 ม.ค. 65
 ❖   ความคืบหน้าการปรับปรุงบ้านพักนักเรียน โครงการสร้างบ้าน สร้างขวัญ วันครู ประจำวันที่ 6 มกราคม 2565 6 ม.ค. 65
 ❖   เตรียมเปิดเรียนที่โรงเรียน (On-Site) ๑๐๐% 6 ม.ค. 65
หน้า
1
2
จำนวนแถว
โรงเรียนบ้านบางเจริญ สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
180/4 หมู่ 3 ตำบลไชยราช อำเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77170
อีเมล์ : Admin@bcr.ac.th โทร : 0653563356 แฟกซ์ : -
แจ้งความคิดเห็น/แนะนำติชมแจ้งปัญหา
Copyright © 2020 SNMJ.Studio All rights reserved.