หน้าหลัก
ข้อมูลสถานศึกษา
คณะครูและบุคลากร
ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรม
ข้อมูลติดต่อ
คณะครูและบุคลากร
นายอรรถพล บัวทอง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางเจริญ
 
นายเจตนิพัทธ์ นิลสวิท
นายพชร บำรุงดอน
นางสาวยุรนันท์ คชะนา
นางสาวพิมนภา ประกอบพันธุ์
นายสนธยา ลิ้มเจริญ
นางวรอนงค์ พุ่มโรจน์
นางบุญเรือน พรมเสนสา
นายณัฐพงษ์ เอี่ยมสุวรรณ
นางสาวธัญญลักษณ์ ชุ่มอภัย
นางสาวกนกวรรณ เชื้อชาย
นายดุลยวัต เทพอยู่
นายรัชต ปาลพันธุ์
นายเจนณรงค์ บุญโก
นางสาวชลธิชา รุ่งพราน
นายธีรชัย กล่ำดี
นางสาวนพรัตน์ มณีรัตน์
นางสาวเกวลี พรหมเสน
นายนนธกาญ สิงห์คง
นางสาวภัทรนันท์ รัฐวงษ์
นางสาวณัฏฐณิชา นิ่มนวล
นางสาวนารีรัตน์ กลิ่นหอม
ข้อมูลวันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ.2567
ครูและบุคลากร ( 22 คน )
มา ลา ป่วย ราชการ
21 0 0 1
นักเรียน ( 390 คน )
มา ลา ป่วย ขาด
390
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
ระบบประเมินและ
ตรวจสอบผลเรียน
สำหรับนักเรียนและผู้ปกครอง
ระบบบริหารจัดการ
ฐานข้อมูลโรงเรียน
สำหรับคณะครูและบุคลากร
สถิติการเข้าเยี่ยมชม
325635
เริ่มนับ 1 กุมภาพันธ์ 2565
โรงเรียนบ้านบางเจริญ สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 180/4 หมู่ 3 ตำบลไชยราช อำเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77170
ข่าวประชาสัมพันธ์ อ่านทั้งหมด
 ❖   ฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรเครือข่ายโรงเรียนเปลี่ยนแปลงเชิงระบบด้วยนวัตกรรมจิตศึกษา PBL และ PL 14 ก.พ. 65
 ❖   รับการนิเทศ ติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนาการอ่านและการเขียนภาษาไทยของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 14 ก.พ. 65
 ❖   ค่ายพัฒนาทักษะด้านดนตรีไทยและการขับร้องสู่ความเป็นเลิศ 5 ก.พ. 65
 ❖   เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ 5 ธันวาคม 2565 4 ก.พ. 65
 ❖   คุณวิเศษ ตันตินิมิตรกุล ผู้จัดการร้านวิเศษการเกษตร มีจิตศรัทธาบริจาคเงิน 10,000 บาท สมทบทุนปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอนุบาล 2 (อาคารไม้) 27 ม.ค. 65
 ❖   โรงเรียนบ้านบางเจริญขอบพระคุณท่านผู้ปกครองและผู้มีจิตศรัทธาร่วมกิจกรรมลอยกระทงและทำบุญกับทางโรงเรียน 27 ม.ค. 65
 ❖   เชิญชวนผู้ปกครอง นักเรียน พี่น้องประชาชน ร่วมงาน 30 65
 ❖   โรงเรียนบ้านบางเจริญ เปิดประมูลร้านจำหน่วยอาหารกลางวันสำหรับนักเรียน ม.1-3 ปีการศึกษา 2556 29 65
 ❖   ประกาศโรงเรียนบ้านบางเจริญ เรื่อง แจ้งปฏิทินวิชาการ กำหนดการปิดภาคเรียนที่ 1 และเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 18 65
 ❖   สานสายใยมุทิตา อำลาชีวิตราชการ 18 65
 ❖   ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางเจริญเข้ารับรางวัล 18 65
 ❖   ประกาศโรงเรียนบ้านบางเจริญเรื่องนโยบายผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางเจริญเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานและ PA 10 65
 ❖   นโยบายผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางเจริญเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานและ PA "คืนครูสู่ห้องเรียน เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ" 7 ก.ย. 65
 ❖   นโยบายและจุดเน้นโรงเรียนบ้านบางเจริญ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 3 ส.ค. 65
 ❖   ประกาศโรงเรียนบ้านบางเจริญ เรื่องการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 3 พ.ค. 65
 ❖   งดการเรียนที่โรงเรียน (On-Site) ของนักเรียนทุกระดับชั้น 22 ก.พ. 65
 ❖   ประกาศ โรงเรียนบ้านบางเจริญรับนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2565 21 ก.พ. 65
 ❖   ความคืบหน้าการปรับปรุงบ้านพักนักเรียน โครงการสร้างบ้าน สร้างขวัญ วันครู ประจำวันที่ 7-8 มกราคม 2565 8 ม.ค. 65
 ❖   ความคืบหน้าการปรับปรุงบ้านพักนักเรียน โครงการสร้างบ้าน สร้างขวัญ วันครู ประจำวันที่ 6 มกราคม 2565 6 ม.ค. 65
 ❖   เตรียมเปิดเรียนที่โรงเรียน (On-Site) ๑๐๐% 6 ม.ค. 65
- - - - - - อ่านทั้งหมด- - - - - -
รายงานกิจกรรม อ่านทั้งหมด
การประกวดขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ งานหัวหินถิ่นมนต์ขลัง ประจำปี 2565
ณ เทศบาลเมืองหัวหิน
วันที่ : 03 ธันวาคม 2565
โรงเรียนบ้านบางเจริญ สพป.ปข.1 เผยแพร่ตัวอย่างข้อตกลงในการพัฒนางาน ( PA) ตำแหน่งครู
ณ โรงเรียนบ้านบางเจริญ
วันที่ : 01 ธันวาคม 2565
ผู้บริหารและคณะครูนำนักเรียนร่วมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาบางสะพานน้อย 3 (ไชยราช) ณ โรงเรียนบ้านไชยราช
ณ โรงเรียนบ้านไชยราช
วันที่ : 28 พฤศจิกายน 2565
ท่าน ผอ.อรรถพล บัวทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางเจริญเข้าร่วมประชุมเสวนาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อหนุนเสริมกลไลการดำเนินงานพัฒนาโรงเรียนในพื้นที่ห่างไกล 4 ภูมิภาค และเตรียมความพร้อมสำหรับการพัฒนาโรงเรียนในโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น ปีที่ 3
ณ โรงแรมเล็คกาซี่ จ.นนทบุรี จัดโดย กสศ. และ สพฐ.
วันที่ : 26 พฤศจิกายน 2565 ถึง 27 พฤศจิกายน 2565
โรงเรียนบ้านบางเจริญจัดพิธีเนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า หรือวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2565
ณ โรงเรียนบ้านบางเจริญ
วันที่ : 25 พฤศจิกายน 2565
กิจกรรม PBL ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
ณ โรงเรียนบ้านบางเจริญ
วันที่ : 24 พฤศจิกายน 2565
การออกแบบชุดจากวัสดุธรรมชาติ
ณ โรงเรียนบ้านบางเจริญ
วันที่ : 12 พฤศจิกายน 2565
โรงเรียนบ้านบางเจริญนำกระทง 200 ใบร่วมทำบุญกับทางวัดบ่อกบวนศิลาลอย ต.ไชยราช อ.บางสะพานน้อย พร้อมกับส่งนักเรียนร่วมประกวดนางนพมาศ
ณ วัดบ่อกบวนศิลาลอย
วันที่ : 08 พฤศจิกายน 2565
โรงเรียนบ้านบางเจริญรับการนิเทศติดตามและประเมินความพร้อมเปิดเรียนภาคเรียนที่ 2/2565
ณ โรงเรียนบ้านบางเจริญ
วันที่ : 01 พฤศจิกายน 2565
โรงเรียนจัดกิจกรรม
ณ โรงเรียนบ้านบางเจริญ
วันที่ : 11 ตุลาคม 2565
ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนบ้านบางเจริญร่วมกันจัดงาน
ณ โรงเรียนบ้านบางเจริญ
วันที่ : 08 ตุลาคม 2565
โรงเรียนบ้านบางเจริญเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาบางสะพานน้อย 3 (ไชยราช) ในรายการ
ณ โรงเรียนบ้านบางเจริญ
วันที่ : 07 ตุลาคม 2565
พิธีมอบประกาศนียบัตรโครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียนหรือ D.A.R.E.
ณ โรงเรียนบ้านบางเจริญ
วันที่ : 28 กันยายน 2565
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา
ณ โรงเรียนบ้านบางเจริญ
วันที่ : 11 สิงหาคม 2565
กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์
ณ โรงเรียนบ้านบางเจริญ
วันที่ : 11 สิงหาคม 2565
กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
ณ โรงเรียนบ้านบางเจริญ
วันที่ : 27 กรกฎาคม 2565
การคัดกรองความสามารถในการอ่านเขียนของนักเรียน ตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1ถึงระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3
ณ โรงเรียนบ้านบางเจริญ
วันที่ : 22 กรกฎาคม 2565
พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565
ณ โรงเรียนบ้านบางเจริญ
วันที่ : 1 กรกฎาคม 2565
การอบรมเชิงปฎบัติการเฉพาะทาง โครงการบ้านวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย (Online)
ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านไชยราช
วันที่ : 27-28 เมษายน 2565
ร่วมประชุมและลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) เข้าร่วมโครงการ Access School กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนนอกกะลา (ภาคกลาง)
ณ จังหวัดราชบุรี
วันที่ : 26 มีนาคม 2565
- - - - - - อ่านทั้งหมด- - - - - -
มิถุนายน 2566
<
>
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1
2
3
วันหยุด
4
วันหยุด
5
ชดเชยวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จ
6
7
8
9
10
วันหยุด
11
วันหยุด
12
13
14
15
16
17
วันหยุด
18
วันหยุด
19
20
21
22
23
24
วันหยุด
25
วันหยุด
26
27
28
29
30
เอกสารดาวน์โหลด
ดูทั้งหมด
วารสาร/จดหมายข่าว อ่านทั้งหมด
วีดีโอที่เกี่ยวข้อง อ่านทั้งหมด
โรงเรียนบ้านบางเจริญ สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
180/4 หมู่ 3 ตำบลไชยราช อำเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77170
อีเมล์ : Admin@bcr.ac.th โทร : 0653563356 แฟกซ์ : -
แจ้งความคิดเห็น/แนะนำติชมแจ้งปัญหา
Copyright © 2020 SNMJ.Studio All rights reserved.