ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
04 ม.ค. 64 ถึง 31 ม.ค. 64 แจ้งปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษ

แจ้งปิดสถานศึกษาเนื่องจากหตุพิศษ ตั้งแต่วันจันทร์ที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๔ ถึงวันอาทิตย์ที่ ๓ด มกราคม ๒๕๖๔

ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้สถานศึกษาในสักัดและในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ

* หมายเหตุ : ลายละเอียดเพิ่มเติมสามารถดูได้ที่หน้าประชาสัมพันธ์ของทางโรงเรียนบ้านบางเจริญ

JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์
01 พ.ย. 62 เปิดภาคเรียนที่ 2/2562
ชุดขาว
30 ต.ค. 62 ประชุมครูเปิดภาคเรียนที่ 2/2562
ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านบางเจริญ / ชุดทำงานสุภาพ
10 ต.ค. 62 ประชุมครูปิดภาคเรียนที่ 1/2562
ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านบางเจริญ / ชุดทำงานสุภาพ
02 ต.ค. 62 ประชุมผู้ปกครองครั้งที่ 2/2562 และฟังผลการเรียน
ณ โรงเรียนบ้านบางเจริญ ชุดนักเรียน
02 ต.ค. 62 ถึง 04 ต.ค. 62 นักเรียนยื่นคำร้อง/สอบแก้ตัว
ณ โรงเรียนบ้านบางเจริญ / ชุดนักเรียน
01 ต.ค. 62 ประเมินผลการปฏิบัติงานของครูและบุคลากร
23 ก.ย. 62 ถึง 24 ก.ย. 62 สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2562
19 ก.ย. 62 พิธีเปิดอาคารเรียนและทอดผ้าป่าการศึกษา
ณ โรงเรียนบ้านบางเจริญ
06 ก.ย. 62 กีฬาอำเภอ "บางสะพานน้อยเกม"
26 ส.ค. 62 ถึง 30 ส.ค. 62 เรียนตามปกติ
23 ส.ค. 62 กีฬากลุ่มโรงเรียนไชยราชช้างแรก
ณ สนามกีฬาอำเภอบางสะพานน้อย
19 ส.ค. 62 ถึง 23 ส.ค. 62 เรียนตามปกติ
13 ส.ค. 62 ถึง 16 ส.ค. 62 เรียนตามปกติ
12 ส.ค. 62 หยุดเรียนเนื่องในวันแม่แห่งชาติ
05 ส.ค. 62 ถึง 09 ส.ค. 62 เรียนตามปกติ
05 ส.ค. 62 ถึง 06 ส.ค. 62 สองกลางภาคเรียนที่ 1/2562
30 ก.ค. 62 ถึง 02 ส.ค. 62 เรียนตามปกติ
29 ก.ค. 62 หยุดชดเชยวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
26 ก.ค. 62 กิจกรรมเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ และ กิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
22 ก.ค. 62 ถึง 26 ก.ค. 62 เรียนตามปกติ
20 ก.ค. 62 เปิดเรียนชดเชย (จัดตารางเรียนวันจันทร์)
18 ก.ค. 62 ถึง 19 ก.ค. 62 เรียนตามปกติ
17 ก.ค. 62 หยุดเรียนเนื่องในวันเข้าพรรษา
16 ก.ค. 62 หยุดเนื่องในวันอาสาฬหบูชา
15 ก.ค. 62 หยุดทำการเรียนการสอน (เฉพาะกิจ)
12 ก.ค. 62 กิจกรรมเวียนเทียนเนื่องในวันอาสาฬหบูชา และแห่เที่ยนพรรษาเนื่องในวันเข้าพรรษา
10 ก.ค. 62 ถึง 12 ก.ค. 62 เรียนตามปกติ
09 ก.ค. 62 คณะครูอบรม Active Learning (งดการเรียนการสอน)
08 ก.ค. 62 เรียนตามปกติ
01 ก.ค. 62 ถึง 05 ก.ค. 62 เรียนตามปกติ
24 มิ.ย. 62 ถึง 28 มิ.ย. 62 เรียนตามปกติ
17 มิ.ย. 62 ถึง 21 มิ.ย. 62 เรียนตามปกติ
10 มิ.ย. 62 ถึง 14 มิ.ย. 62 เรียนตามปกติ
08 มิ.ย. 62 เปิดเรียนชดเชย (จัดตารางเรียนวันจันทร์)
04 มิ.ย. 62 ถึง 07 มิ.ย. 62 เรียนตามปกติ
03 มิ.ย. 62 วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี (วันหยุดราชการ)
27 พ.ค. 62 ถึง 31 พ.ค. 62 เรียนตามปกติ
24 พ.ค. 62 หยุดทำการเรียนการสอน (เฉพาะกิจ)
21 พ.ค. 62 ถึง 23 พ.ค. 62 เรียนตามปกติ
20 พ.ค. 62 หยุดชดเชยวันวิสาขบูชา
18 พ.ค. 62 วันวิสาขบูชา
16 พ.ค. 62 นักเรียนเปิดภาคเรียนที่ 1/2562
16 พ.ค. 62 ถึง 17 พ.ค. 62 เรียนตามปกติ
01 เม.ย. 62 ถึง 15 พ.ค. 62 นักเรียนปิดภาคเรียน
29 มี.ค. 62 ประชุมผู้ปกครอง รายงานผลการเรียน และประชุมครูก่อนปิดภาคเรียน
27 มี.ค. 62 กิจกรรมเปิดบ้านอนุบาล และ ปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้น ป.6 ม.3
18 มี.ค. 62 ถึง 20 มี.ค. 62 สอบซ่อมและแก้ไขผลการเรียนในกรณีที่ไม่ผ่านในวิชานั้นๆ
14 มี.ค. 62 ถึง 15 มี.ค. 62 สอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2/2562
13 มี.ค. 62 นักเรียนชั้น ป.4 ม.1 ทดสอบตามข้อสอบปลายปี
12 มี.ค. 62 ถึง 13 มี.ค. 62 นักเรียนชั้นอนุบาล 3 สอบพัฒนาการ
12 มี.ค. 62 นักเรียนชั้น ป.2 ป.5 ม.2 ทดสอบตามข้อสอบปลายปี
06 มี.ค. 62 การทดสอบระดับชาติ (NT) นักเรียนชั้น ป.3
25 ก.พ. 62 ถึง 01 มี.ค. 62 เรียนตามปกติ
22 ก.พ. 62 ทัศนศึกษา อ.2-3
ณ จังหวัดชุมพร
21 ก.พ. 62 ทัศนศึกษา ป.1-3
ณ ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ.ทับสะแก และชายหาดบ้านกรูด
20 ก.พ. 62 ถึง 22 ก.พ. 62 เรียนตามปกติ
20 ก.พ. 62 ทัศนศึกษา ป.4-6
ณ อำเภอหัวหิน
19 ก.พ. 62 หยุดเรียนเนื่องในวันมาฆบูชา
18 ก.พ. 62 เรียนตามปกติ
11 ก.พ. 62 ถึง 15 ก.พ. 62 เรียนตามปกติ
05 ก.พ. 62 ถึง 07 ก.พ. 62 วันตรุษจีน
04 ก.พ. 62 ถึง 08 ก.พ. 62 เรียนตามปกติ
04 ก.พ. 62 ทัศนศึกษา ม.1-3
02 ก.พ. 62 ถึง 03 ก.พ. 62 สอบ O-NET ม.3
ณ โรงเรียนบ้านไชยราช
02 ก.พ. 62 สอบ O-NET ป.6
ณ โรงเรียนบ้านไชยราช
28 ม.ค. 62 ถึง 01 ก.พ. 62 เรียนตามปกติ
22 ม.ค. 62 สอบอ่านเขียน/PISA รอบที่สี่
21 ม.ค. 62 ถึง 25 ม.ค. 62 เรียนตามปกติ
16 ม.ค. 62 วันครูแห่งชาติ (งดการเรียนการสอน)
ครูไปทำพิธี ณ รร.บางสะพานน้อยวิทยาคม
14 ม.ค. 62 ถึง 18 ม.ค. 62 เรียนตามปกติ
07 ม.ค. 62 ถึง 11 ม.ค. 62 เรียนตามปกติ
02 ม.ค. 62 ถึง 04 ม.ค. 62 เรียนตามปกติ
01 ม.ค. 62 หยุดวันขึ้นปีใหม่
31 ธ.ค. 61 หยุดวันสิ้นปี
28 ธ.ค. 61 กิจกรรมวันคริสต์มาสและปีใหม่ของโรงเรียน
25 ธ.ค. 61 วันคริสต์มาส
24 ธ.ค. 61 ถึง 28 ธ.ค. 61 เรียนตามปกติ
24 ธ.ค. 61 ถึง 26 ธ.ค. 61 แข่งขันทักษะระดับภาคกลางและภาคตะวันออก
ณ จังหวัดนครปฐม
20 ธ.ค. 61 ถึง 22 ธ.ค. 61 ค่ายลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่
ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวบางสะพานน้อย
17 ธ.ค. 61 ถึง 21 ธ.ค. 61 เรียนตามปกติ
11 ธ.ค. 61 ถึง 14 ธ.ค. 61 เรียนตามปกติ
10 ธ.ค. 61 หยุดเนื่องในวันรัฐธรรมนูญ
10 ธ.ค. 61 คณะครูอบรม logbook
ณ โรงเรียนบ้านไชยราช
07 ธ.ค. 61 ถึง 09 ธ.ค. 61 ค่ายลูกเสือสามัญ (วันที่ 7 งดการเรียนการสอน)
ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนบ้านทองอินทร์
06 ธ.ค. 61 เรียนตามปกติ
05 ธ.ค. 61 หยุดเรียนเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ/วันชาติ
03 ธ.ค. 61 ถึง 04 ธ.ค. 61 เรียนตามปกติ
26 พ.ย. 61 ถึง 30 พ.ย. 61 เรียนตามปกติ
23 พ.ย. 61 สอบอ่านเขียนชั้น ป.1 ถึง ชั้น ม.3 (ครั้งที่ 3/61)
ชุดวิถีพุทธ
22 พ.ย. 61 กิจกรรมเนื่องในวันวชิราวุธ/กิจกรรมเนื่องในวันลอยกระทง
กิจกรรมเนื่องในวันวชิราวุธ/กิจกรรมเนื่องในวันลอยกระทง
ชุดลูกเสือ
20 พ.ย. 61 ถึง 23 พ.ย. 61 เรียนตามปกติ
17 พ.ย. 61 ถึง 19 พ.ย. 61 แข่งขันทักษะระดับเขตพื้นที่
สถานที่ ณ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ / การแต่งกาย ตามที่ครูผู้ควบคุมนัดหมาย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
12 พ.ย. 61 ถึง 16 พ.ย. 61 เรียนตามปกติ
10 พ.ย. 61 ถึง 11 พ.ย. 61 แข่งขันทักษะระดับเขตพื้นที่
สถานที่ ณ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ / การแต่งกาย ตามที่ครูผู้ควบคุมนัดหมาย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
05 พ.ย. 61 ถึง 09 พ.ย. 61 เรียนตามปกติ
01 พ.ย. 61 เปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
การแต่งกาย : นักเรียนแต่งกายตามตารางเรียนเดิม
01 พ.ย. 61 ถึง 02 พ.ย. 61 เรียนตามปกติ
23 ต.ค. 61 วันปิยมหาราช (วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว)
15 ต.ค. 61 หยุดชดเชย วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ
13 ต.ค. 61 วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ
11 ต.ค. 61 ถึง 31 ต.ค. 61 ปิดภาคเรียน
08 ต.ค. 61 ประชุมผู้ปกครองและฟังผลการเรียนของภาคเรียนที่ 1/2561
การแต่งกาย : ชุดนักเรียนถูกระเบียบ
24 ก.ย. 61 ถึง 28 ก.ย. 61 สอบซ่อม/แก้ไขผลการเรียน
การแต่งกาย : ชุดเครื่องแบบของโรงเรียน
20 ก.ย. 61 ถึง 21 ก.ย. 61 สอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ 1/2561
การแต่งกาย : ชุดนักเรียน งานวิชาการและงานวัดผล
19 ก.ย. 61 แข่งขันทักษะวิชาการ ศิลปหัตถกรรม ระดับศูนย์ฯ (หยุดเรียน)
ณ โรงเรียนบ้านไชยราช ศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการการศึกษา กลุ่มโรงเรียนไชยราชช้างแรก
17 ก.ย. 61 ถึง 18 ก.ย. 61 เรียนปกติ
10 ก.ย. 61 ถึง 14 ก.ย. 61 เรียนปกติ
03 ก.ย. 61 ถึง 07 ก.ย. 61 เรียนปกติ
27 ส.ค. 61 ถึง 31 ส.ค. 61 เรียนปกติ
20 ส.ค. 61 ถึง 24 ส.ค. 61 เรียนปกติ
14 ส.ค. 61 ถึง 17 ส.ค. 61 เรียนปกติ
13 ส.ค. 61 หยุดชดเชยวันแม่แห่งชาติ (หยุดราชการ)
12 ส.ค. 61 วันแม่แห่งชาติ
06 ส.ค. 61 ถึง 10 ส.ค. 61 เรียนปกติ
02 ส.ค. 61 ถึง 03 ส.ค. 61 เรียนปกติ
01 ส.ค. 61 พิธีเปิดกีฬาภายใน "บางเจริญเกมส์"
(กิจกรรมเต็มวัน เลิกเวลาปกติ 16.00 น. / นักเรียนเตรียมอุปกรณ์รับประทานอาหาร อุปกรณ์แปรงฟัน มาด้วย)
แต่งกายชุดพละ กลุ่มสาระฯ สุขศึกษาฯ
31 ก.ค. 61 เรียนปกติ
30 ก.ค. 61 หยุดชดเชยวันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่ 10 (หยุดราชการ)
28 ก.ค. 61 วันเข้าพรรษา
28 ก.ค. 61 วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10
คณะครูและบุคลากรฯ เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล พิธีเริ่มเวลา 09.00 น.
ณ ลานหน้าที่ว่าการอำเภอบางสะพานน้อย / แต่งกายชุดเต็มยศ
27 ก.ค. 61 วันอาสาฬหบูชา (หยุดราชการ)
26 ก.ค. 61 กิจกรรมวันภาษาไทย 2561
ณ โรงอาหาร การแต่งกาย : ชุดแบบไทยๆ กลุ่มสาระฯ ภาษาไทย
26 ก.ค. 61 กิจกรรมเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา 2561
(ให้นักเรียนเตรียมกรวยดอกไม้ ธูปเทียน มาเวียนเทียนด้วย)
ณ วัดบางเจริญ การแต่งกาย : ชุดเดียวกับกิจกรรมวันภาษาไทย กลุ่มสาระสังคมฯ
25 ก.ค. 61 กิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 / บ่ายเรียนปกติ
ณ สนามหน้าเสาธง การแต่งกาย : ชุดเครื่องแบบลูกเสือ คณะครูใช้ผ้าผูกคอจังหวัด งานลูกเสือ
23 ก.ค. 61 ถึง 24 ก.ค. 61 เรียนปกติ
16 ก.ค. 61 ถึง 20 ก.ค. 61 เรียนปกติ
09 ก.ค. 61 ถึง 13 ก.ค. 61 เรียนปกติ
02 ก.ค. 61 ถึง 06 ก.ค. 61 เรียนปกติ
28 มิ.ย. 61 คณะครูประชุม (ปิดเรียน)
คณะครูและบุคลากรฯ ร่วมประชุมศูนย์ฯ ไชยราชช้างแรก และแข่งกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ ณ โรงเรียนมูลนิธิศึกษา
ชุดสุภาพตามประเพณีนิยม เสื้อม่อห้อม
14 มิ.ย. 61 พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561
สถานที่ : โรงอาหาร การแต่งกาย : นักเรียนแต่งกายชุดนักเรียนถูกระเบียบ / ครูและบุคลากรแต่งกายชุดปฏิบัติการ (สีกากี) / บุคลากรอื่นๆ แต่งกายชุดสุภาพเลื้อฟ้าลายไทย
02 มิ.ย. 61 คณะครูประชุม
คณะครูและบุคลากรฯ ประชุม ณ โรงเรียนบ้านไชยราช ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป
ชุดสุภาพตามประเพณีนิยม เสื้อฟ้าลายไทย สพป.ปข.1
31 พ.ค. 61 เลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน
ณ โรงอาหาร งานประชาธิปไตย
14 พ.ค. 61 เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 วันแรก ครู บุคลากรและนักเรียนร่วมกันทำความสะอาดห้องเรียน เขตพื้นที่ของแต่ละชั้น จัดโต๊ะ เก้าอี้ ให้เพียงพอต่อนักเรียนในแต่ละชั้น รับตารางเรียน นัดหมายนักเรียนในเรื่องต่างๆ จัดกลุ่ม ปฐมนิเทศรายชั้นเรียน เลือกหัวหน้าและคณะกรรมการห้อง
ชุดนักเรียน
18 มี.ค. 61 ถึง 19 มี.ค. 61 ครูประจำวิชาส่งคะแนนให้กับครูประจำชั้น และครูประจำชั้นติดประกาศแจ้งผลการเรียนที่หน้าห้องเรียน พร้อมทั้งเบิกใบคำร้องขอแก้รายวิชาฯ ที่ฝ่ายวัดผล (สำหรับแจกนักเรียนที่ต้องยื่นคำร้อง)
ครูประจำวิชาส่งคะแนนให้กับครูประจำชั้น และครูประจำชั้นติดประกาศแจ้งผลการเรียนที่หน้าห้องเรียน พร้อมทั้งเบิกใบคำร้องขอแก้รายวิชาฯ ที่ฝ่ายวัดผล (สำหรับแจกนักเรียนที่ต้องยื่นคำร้อง)
ครูประจำวิชา/ครูประจำชั้น/งานวัดผล
17 มี.ค. 61 ถึง 18 มี.ค. 61 ครูทุกท่านตรวจข้อสอบและรวบรวมคะแนน
ครูทุกท่านตรวจข้อสอบและรวบรวมคะแนน
ครูทุกท่าน
15 มี.ค. 61 ถึง 16 มี.ค. 61 ดำเนินการสอบปลายภาคเรียนที่ 2/60
ดำเนินการสอบปลายภาคเรียนที่ 2/60
กรรมการกลาง/ครูทุกท่าน
13 มี.ค. 61 กรรมการรวบรวมข้อสอบ
กรรมการรวบรวมข้อสอบ
กลุ่มงานวิชาการและวัดผล
12 มี.ค. 61 ส่งข้อสอบปลายภาค 2/2560
ส่งข้อสอบปลายภาค
ครูทุกท่าน
07 มี.ค. 61 สอบ NT ป.3
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 สอบ NT
กรรมการกลาง
28 ก.พ. 61 ถึง 28 มี.ค. 61 สอบการอ่าน (RT)
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ทดสอบการอ่าน (RT)
กรรมการกลาง
23 ก.พ. 61 ถึง 26 ก.พ. 61 สอบ LAS ป.2,4,5
สอบข้อสอบกลาง (LAS)
นักเรียนชั้น ประถมปีที่ 2,4,5 และมัธยมปีที่ 1,2 
กรรมการกลาง
03 ก.พ. 61 ถึง 04 มี.ค. 61 สอบ O-NET
นักเรียนชั้น ป.6 / ม.3 สอบ O-NET
กรรมการกลาง
01 ก.พ. 61 ถึง 28 ก.พ. 61 จัดกิจกรรมการเรียนการสอน
จัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
ครูทุกท่าน
01 พ.ย. 60 เปิดภาคเรียนที่ 2/60
ผู้รับผิดชอบ บุคลากรทุกท่าน
10 ต.ค. 60 ประชุมครูก่อนปิดภาคเรียน 1/6o
ผู็รับผิดชอบ บุคลากรทุกท่าน
09 ต.ค. 60 แข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ระดับกลุ่มโรงเรียน ณ โรงเรียนบ้านไชยราช
ผู้รับผิดชอบ ครูทุกท่าน
06 ต.ค. 60 ประกาศผลการเรียน ๑/60 /ประชุมผู้ปกครองก่อนปิดภาคเรียน (นักเรียนมา รร. วันสุดท้าย)
ผู็รับผิดชอบ ครูประจำชั้นและครูทุกท่าน
05 ต.ค. 60 ครูทุกท่านส่งเอกสารธุรการชั้นเรียน (ปพ.5, ปพ.6, ปพ.8, แบบรายงานผลการเรียน , บันทึกตรวจสุขภาพ และบันทึกดื่มนม) /ครูประจำชั้นมัธยมส่งคะแนนให้งานวัดผลตามแบบฟอร์ม
ผู้รับผิดชอบ กลุ่มงานวิชาการ/งานวัดผล/ครูประจำชั้น/ครูทุกท่าน
02 ต.ค. 60 ครูประจำวิชาส่งคะแนนให้ครูประจำชั้น (สำเนาจาก ปพ.5)
ผู็รับผิดชอบ ครูประจำวิชา และครูประจำชั้น
02 ต.ค. 60 ถึง 04 ต.ค. 60 ครูประจำชั้นสรุปผลการเรียนของนักเรียน และดำเนินการเขียนเอกสารธุรการชั้นเรียนให้แล้วเสร็จ
ผู้รับผิดชอบ  กรรมการกลาง/ครูทุกท่าน
25 ก.ย. 60 ถึง 29 ก.ย. 60 นักเรียนดำเนินการสอบแก้ตัว / ครูประชุมจัดทำแผนพัฒนาฯ 3 ปี และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2561 / ฝึกซ้อมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่มโรงเรียน
ครูผู้รับผิดชอบ งานแผนงานและครูทุกท่าน
23 ก.ย. 60 ถึง 24 ก.ย. 60 ครูทุกท่านดำเนินการตรวจข้อสอบ และพร้อมประกาศให้นักเรียนทราบผลสอบในวันที่ 25 กันยายน 2560 เพื่อดำเนินการสอบแก้ตัว
ผู้รับผิดชอบ ครูประจำวิชา/และครูประจำชั้น
21 ก.ย. 60 ถึง 22 ก.ย. 60 ดำเนินการสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2560
ดำเนินการสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2560 ผู้รับผิดชอบ กรรมการกลาง/ครูทุกท่าน
19 ก.ย. 60 ถึง 20 ก.ย. 60 กรรมการรวบรวมข้อสอบ/จัดเรียงข้อสอบ
ผู้รับผิดชอบ  กลุ่มงานวิชาการและวัดผล
18 ก.ย. 60 ส่งข้อสอบปลายภาค 1/2560
ส่งข้อสอบปลายภาค 1/2560 ผู้รับผิดชอบ ครูทุกท่าน
15 ก.ย. 60 นักเรียนฟังผลสอบ/ดำเนินการแก้ไขในกรณีที่ไม่ผ่านในวิชานั้นๆ
ผู้รับผิดชอบ ครูประจำวิชาและครูประจำชั้น
04 ก.ย. 60 ถึง 08 ก.ย. 60 การแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียนบ้านบางเจริญ
ระหว่างวันที่ 30 สิงหาคม - 8 กันยายน 2560 
01 ก.ย. 60 ถึง 20 ก.ย. 60 จัดการเรียนการสอน
จัดกิจกรรมการเรียนการสอน  ผู้รับผิดชอบครูทุกท่าน
29 ส.ค. 60 ประเมินโรงเรียนสุจริต
วันที่ 29 สิงหาคม 2560 โรงเรียนบ้านบางเจริญ นำโดยท่านผู้อำนวยการวัชรินทร์ ศรีสวัสดิ์ และคณะครู รับการนิเทศติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามโครงการโรงเรียนสุจริต ประจำปีงบประมาน 2559  JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์
ห้องประชุม นายสมพรชัย กอเจริญพัฒนาชัย
07 ก.ค. 60 ถึง 08 ก.ค. 60 โครงการพัฒนาครู เพื่อการเรียนการสอน ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT)
ด้วยโรงเรียนบ้านบางเจริญได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาครู เพื่อการเรียนการสอน ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT)   ในวันศุกร์ที่ 7 - 8  กรกฎาคม  25๖๐  เวลา 09.00-16.00 น. และ ในวันเสาร์ที่ ณ ห้องคอมพิวเตอร์โรงเรียนบ้านบางเจริญ เพื่อส่งเสริมบุคลากรในการพัฒนาตนเอง เพื่อการเรียนการสอน ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) และ Application Google for Educations เพื่อรองรับการพัฒนาบุคลากรของโรงเรียนบ้านบางเจริญ เพื่อขยายผลการอบรมฯ ไปยังครูให้สามารถพัฒนาศักยภาพ และทักษะความรู้ความสามารถด้าน ICT เพื่อนำความรู้ที่ได้รับไปขยายผลและประยุกต์ใช้ในการจัดกระบวนการเรียนการสอนในระดับชั้นเรียน 
ชุดสุภาพ / ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์โรงเรียนบ้านบางเจริญ นายพชร บำรุงดอน
01 เม.ย. 60 ถึง 15 พ.ค. 60 ปิดภาคเรียนที่ 2/2559
ปิดภาคเรียนที่ 2/2559  ระหว่างวันที่  1 เมษายน - 15 พฤษภาคม 2560
31 มี.ค. 60 ประการผลการเรียน ปีการศึกษา 2560
- ประการผลการเรียน ปีการศึกษา 2560 

- ประชุมผู้ปกครอง

- ประชุมครูก่อนปิดภาคเรียน


28 มี.ค. 60 ถึง 29 มี.ค. 60 คณะครูศึกษาดูงาน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
คณะครูศึกษาดูงาน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ระหว่างวันที่ 28-29 มีนาคา 2560
26 มี.ค. 60 ประกาศผลสอบ O-net ม.3
ประกาศผลสอบ O-net ม.3
25 มี.ค. 60 ประกาศผลสอบ O-net ป.6
ประกาศผลสอบ O-net ป.6
21 มี.ค. 60 ปัจฉิม / บัณฑิตน้อย

พิธีมอบใบประกาศนียบัตรประจำปีการศึกษา 2559

20 มี.ค. 60 ส่งคะแนนครูประจำชั้น ป.1-5 / ม.1-2
ส่งคะแนนครูประจำชั้น ป.1-5 / ม.1-2 เพื่อเตรียมความพร้อมในการประกาศผลการเรียน ปีการศึกษา 2559
13 มี.ค. 60 ถึง 17 มี.ค. 60 ฟังผลสอบและดำเนินการแก้ไขระดับ ป.1-5 / ม.1-2
ดำเนินการระหว่างวันที่ 13- 17 มีนาคา 2560
วิชาการ
12 มี.ค. 60 ครูประจำวิชาส่งผลการเรียนให้ครูประจำชั้น ป.6,ม.3
09 มี.ค. 60 ถึง 10 มี.ค. 60 สอบปลายภาค ป.1-5 และ ม.1-2
สอบปลายภาค ป.1-5 และ ม.1-2
วิชาการ
08 มี.ค. 60 สอบ NT ป.3
การสอบ NT การสอบประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ( NT: National Test) จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
วิชาการ
06 มี.ค. 60 ถึง 10 มี.ค. 60 ฟังผลการสอบ เฉพาะ ป.6,ม.3
ฟังผลการสอบ เฉพาะ ป.6,ม.3 และดำเนินการแก้ไข
วิชาการ
03 มี.ค. 60 สอบปลายภาย ป.6, ม.3
สอบปลายภาควันที่ 2
อาคาร 2 วิชาการ
03 มี.ค. 60 ส่งข้อสอบ
ส่งข้อสอบ ป.1-5 / ม.1-2 
วิชาการ
01 มี.ค. 60 ถึง 02 มี.ค. 60 สอบ LAS ป.2,4,5
การสอบ LAS (Local Assessment System)การประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
วิชาการ
28 ก.พ. 60 สอบปลายภาค ป.6-ม.3
สอนวันแรก ปลายภาค ป.6,ม.3
อาคาร 2 วิชาการ
07 พ.ย. 59 กำหนดส่งเอกสารชั้นเรียน ปพ.
02 พ.ย. 59 เปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559
เปิดทำการเรียนการสอนตามปกติ
07 ต.ค. 59 ประชุมครู / ปิดภาคเรียน
06 ต.ค. 59 ถึง 06 ก.ย. 59 ครูประจำชั้นสรุปผลการเรียน ปพ.
ครูประจำชั้นสรุปผลการเรียน (ปพ.)
03 ต.ค. 59 ประกาศผลการเรียน
ประกาศผลการเรียน
ครูประจำชั้น
03 ต.ค. 59 ถึง 05 ต.ค. 59 นักเรียนดำเนินการสอบแก้ตัว
นักเรียนดำเนินการสอบแก้ตัว โดยติดต่อครูเจ้าของรายวิชา
01 ต.ค. 59 ถึง 02 ต.ค. 59 ครูดำเนินการตรวจข้อสอบ
ครูดำเนินการตรวจข้อสอบ / รวมรวมคะแนนพร้องส่งหลักฐานคะแนนให้ครูประจำชั้นไม่เกิน 09.00 น. ของวันที่ 3 ตุลาคม 2559
ครูประจำวิชา / ครูประจำชั้น
29 ก.ย. 59 ถึง 30 ก.ย. 59 สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2559
ดำเนินการสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 
กรรมการคุมสอบ
28 ก.ย. 59 ทดสอบการอ่านออกเขียนได้ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ทดสอบการอ่านออกเขียนได้ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มงานวิชาการ / ครูประจำชั้น
25 ก.ย. 59 แข่งขันศิลปหัตถกรรมระดับศูนย์
แข่งขันศิลปหัตถกรรมระดับศูนย์ (ไชยราชช้างแรก) ครูผู้ฝึกสอนนำนักเรียนตัวแทนโรงเรียนเข้าแข่งขันตามรายการเพื่อเป็นตัวแทนระดับศูนย์เข้าแข่งขันในเขตพื้นที่การศึกษาต่อไป
ครูชุดสุภาพ / นักเรียนแต่งชุดนักเรียนตามระเบียบ ครูผู้ดูแลแต่ละกิจกรรม
22 ก.ย. 59 ถึง 23 ก.ย. 59 กรรมการรวบรวมข้อสอบ/สำเนาข้อสอบตามจำนวนนักเรียน
กรรมการรวบรวมข้อสอบ/สำเนาข้อสอบตามจำนวนนักเรียน ที่มีสิทธิ์สอบในภาคเรียนที่ 1/2559
ฝ่ายวิชาการ
21 ก.ย. 59 ส่งข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2559
กำหนดส่งข้อสอบทุกกลุ่มสาระเพื่อเตรียมความพร้อมบรรจุข้อสอบเพื่อดำเนินการสอบปลายภาค 1/2559
ฝ่ายวิชาการ
15 ก.ย. 59 งานแสดงมุทิตาจิต คุณลุงบุญชู พุมเมน
งานแสดงมุทิตาจิต คุณลุงบุญชู พุมเมน
ศาลาหมู่บ้าน รร.บ้านบางเจริญเป็นเจ้าภาพ
31 ส.ค. 59 ถึง 08 ก.ย. 60 การแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียนบ้านบางเจริญ
เริ่มทำการแข่งขัน ระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม - 8 กันยายน 2560 โดยมีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการในวันที่ 8 กันยายน 2560
สนามกีฬาโรงเรียนบ้านบางเจริญ กลุ่มสาระสุขศึกษาฯพละศึกษา
01 เม.ย. 59 ถึง 09 พ.ค. 59 ปิดภาคเรียน 2/2558
ปิดภาคเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 
  • ระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2559 - 15 พฤษภาคม 2559
  • ในหว่างภาคเรียน ทางโรงเรียนบ้านบางเจริญได้ดำเนินการจัดครูเวณประจำ ในระหว่างปิดภาคเรียน
31 มี.ค. 59 ประกาศผลการเรียนทุกระดับชั้น
ประกาศผลการเรียนทุกระดับชั้น และประชุมผู้ปกครอง
นักเรียนแต่งกายด้วยชุดนักเรียน / ผู้ปกครองแต่งกายชุดสุภาพ โรงเรียนบ้านบางเจริญ
24 มี.ค. 59 กิจกรรมบัณฑิตน้อย ,ปัจฉิมฯ ป.6 และ ม.3
กิจกรรมบัณฑิตน้อย ,ปัจฉิมฯ ป.6 และ ม.
ศาลากลางหมู่บ้าน แต่งกายสุภาพ ครูศิริวรรณ หมดจด
06 ส.ค. 58 ถึง 07 ส.ค. 58 สอบวัดผลกลางภาคเรียน ปีการศึกษา 1/2558
สอบวัดผลกลางภาคเรียน ปีการศึกษา 1/2558 
กำหนดส่งข้อสอบ วันที่ 27-29 กรกฎาคม 2558 ทุกกลุ่มสาระ
โดยกำหนดหน้าที่ตามคำสั่งที่แจ้งในที่ประชุม
ชุดสุภาพ ฝ่ายวิชาการ
20 ก.ค. 58 ถึง 24 ก.ค. 58 กีฬาบางสะพานน้อยเกม ครั้งที่ 25
กีฬาบางสะพานน้อยเกม ครั้งที่ 25 จัดขึ้นระหว่างวันที 20 - 24 กรกฎาคม 2558 ที่สนามกีฬาอำเภอบางสะพานน้อยโดยโรงเรียนบ้านบางเจริญส่งนักกีฬาในนามกลุ่มโรงเรียนไชยราช
ชุดกีฬาตามชนิดประเภทกีฬา กลุ่มโรงเรียนอำเภอบางสะพานน้อย
17 ก.ค. 58 การประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
การประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาคณะกรรมการผู้ประเมิน เวลา 8.30 - 12.00 น. 
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ / ชุดสุภาพ สพป.ปข.1
15 ก.ค. 58 โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมพื้นบ้าน ประจำปี 2558
โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมพื้นบ้าน ประจำปี 2558
ระหว่างวันที่  15 - 16 กรกฎาคม 2558
โดย องค์การบริหารส่วนตำบลไชยราช
ณ โรงเรียนบ้านบางเจริญ
09 ก.ค. 58 รับการประเมินกิจการกองลูกเสือโรงเรียน
ห้องลูกเสือ / เครื่องแบบลูกเสือ ตาม ลส.13 สพป.ปข.1
01 ก.ค. 58 โรงพยาบาลบางสะพานน้อย ออกหน่วยให้บริการทันตกรรม
โรงพยาบาลบางสะพานน้อย ออกหน่วยให้บริการทันตกรรม โดยให้บริการ ถอย แก่นักเรียน ตั้งแต่ ระดับชั้น ป.1 - ม.1 โดยมีคุณครูรัศมี ขันธปราชญ์ เป็นผู้ดูแลความเรียบร้อยระหว่างดำเนินกิจกรรม
บริเวณใต้ถุนอาคาร 2 โรงพยาบาลบางสะพานน้อย