ติดต่อเรา
โรงเรียนบ้านบางเจริญ
180/4 หมู่ที่ 3 บ้านบางเจริญ   ตำบลไชยราช  อำเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77170
เบอร์โทรศัพท์ 032646945
Email : admin@bcr.ac.th
Facebook : https://www.facebook.com/bcr.ac.th


กรอกแบบฟอร์ม
ติดต่อเรื่อง :
รายละเอียด :
ชื่อ :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :
แผนที่โรงเรียน