ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน

ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านบางเจริญ ปีการศึกษา 2560

ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2560

 

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

อบ.3 ขวบ

0

0

0

0

อบ.1

16

37

41

2

อบ.2

24

12

36

1

รวม อบ.

40

43

83

3

ป.1

23

24

47

1

ป.2

28

11

39

1

ป.3

15

10

25

1

ป.4

21

23

44

1

ป.5

23

21

44

1

ป.6

18

19

37

1

รวมประถม

128

108

236

6

ม.1

13

13

26

1

ม.2

11

16

27

1

ม.3

7

11

18

1

รวมมัธยมต้น

31

40

71

3

รวมทั้งหมด

199

191

390

12

ดูข้อมูลนักเรียนย้อนหลังได้ที่นี่