ภาพกิจกรรม
ตลาดนัดยุวชนคนพอเพียง
โรงเรียนบ้านบางเจริญจัดกิจกรรมตลาดนัดยุวชนคนพอเพียงวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกการค้าขายแลกเปลี่ยนสินค้าเงินตรา และทำบัญชีรายรับรายจ่าย อีกทั้งยังส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักการออมอีกด้วย โดยกิจกรรมจัดขึ้น ณ โรงอาหารโรงเรียนบ้านบางเจริญ ในทุกๆ วันศุกร์สุดท้ายของเดือน

คลิกชมภาพกิจกรรม
โพสเมื่อ : 02 ต.ค. 2561,11:43   อ่าน 119 ครั้ง