ภาพกิจกรรม
การสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
เมื่อวันที่ 20-21 กันยายน 2561 ที่ผ่านมา โรงเรียนบ้านบางเจริญได้ดำเนินการจัดกิจกรรมการสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในทุกๆ วิชาของทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้

คลิกชมภาพกิจกรรม
โพสเมื่อ : 02 ต.ค. 2561,11:47   อ่าน 152 ครั้ง