ภาพกิจกรรม
การประชุมปฏิบัติการการวิเคราะห์ความสอดคล้องหลักสูตรสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
7 ต.ค. 61 ครูภาณุพงศ์ สินทวี และครูวาสนา เถือนธรรม เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการการวิเคราะห์ความสอดคล้องหลักสูตรสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2561 ณ ห้องประชุมตะนาวศรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
โพสเมื่อ : 12 ต.ค. 2561,10:13   อ่าน 116 ครั้ง