ภาพกิจกรรม
เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการการวิเคราะห์ความสอดคล้องหลักสูตรสถานศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2561

15 ก.ย. 61 ครูปรารถนา เชื้อนิล เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการการวิเคราะห์ความสอดคล้องหลักสูตรสถานศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2561 ณ ห้องประชุมตะนาวศรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1

โพสเมื่อ : 12 ต.ค. 2561,17:49   อ่าน 87 ครั้ง