ภาพกิจกรรม
เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาเจ้าหน้าที่การเงิน

วันที่ 17 ตุลาคม 2561 คุณครูนฤดี วัดละเอียด หัวหน้างานการเงิน ร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาเจ้าหน้าที่การเงิน ก่อนเริ่มการประชุม ประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย สวดมนต์ไหว้พระ ร้องเพลงชาติ เพลงสรรเสริญพระบารมี กล่าวคำปฏิญาณตนเป็นข้าราชการที่ดี วัตถุประสงค์การประชุมครั้งนี้ เพื่อพัฒนาความรู้ในด้านการเงินและบัญชี ซึ่งมีความสำคัญมากในการบริหารงานการเงินของสถานศึกษา ผู้เข้ารับการอบรม ประกอบด้วย ข้าราชการครูของโรงเรียนในอำเภอบางสะพาน และอำเภอบางสะพานน้อย จำนวน 60 คน ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ โรงเรียนบางสะพาน อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

โพสเมื่อ : 18 ต.ค. 2561,22:34   อ่าน 121 ครั้ง