ภาพกิจกรรม
รับมอบอุปกรณ์กีฬาที่ได้รับบริจาค
28 พฤศจิกายน 2561 โรงเรียนบ้านบางเจริญได้ทำพิธีรับมอบอุปกรณ์กีฬาจากคุณครูพชร บำรุงดอน โดยอุปกรณ์กีฬาดังกล่าวได้รับบริจาคจากผู้ใหญ่ใจดีที่มีจิตเมตตา บริจาคผ่านคุณครูพชรมายังโรงเรียน ทั้งนี้โรงเรียนบ้านบางเจริญขอกราบขอบพระคุณทุกๆ ท่านเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้ ขอให้ผลบุญที่ท่านได้ทำในครั้งนี้ส่งผลให้ท่านมีความสุข ความเจริญสืบไป

ดูภาพกิจกรรม

โพสเมื่อ : 28 พ.ย. 2561,18:05   อ่าน 58 ครั้ง