ภาพกิจกรรม
ดำเนินการตรวจนับนักเรียน
เมื่อวันจันทร์ที่ 3 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมา คณะกรรมการตรวจนับนักเรียน นำโดย ผอ.สมชาย ช่วยชูหนู ประธานกรรมการฯ ผอ.อาจิณ คงสงฆ์ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาฯ นางจันทิมา เงินยางแดง ตัวแทนผู้ปกครอง และนายวิชัย ศรีรัตนะวิไล รก.ผอ.โรงเรียนบ้านบางเจริญ ได้เข้าทำการตรวจนับนักเรียนโรงเรียนบ้านบางเจริญตามนโยบายการปฏิบัติและข้อสั่งการ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยหน่วยงานในสังกัด ต้องดำเนินการเกี่ยวกับการตรวจนับนักเรียนเพื่อแก้ปัญหานักเรียนไม่มีตัวตนจริงในห้องเรียน ให้ตรงกับการรายงานในระบบ DMC โดยให้เกิดประสิทธิภาพตามเป้าหมายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานต่อไป
โพสเมื่อ : 05 ธ.ค. 2561,23:18   อ่าน 115 ครั้ง