ภาพกิจกรรม
เจ้าหน้าที่ธุรการเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน

เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมา นางสาวศิรินุช จงพิสุทธิ์สัตย์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านบางเจริญ เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน “เจ้าหน้าที่ธุรการลดภาระงานครูเพิ่มคุณภาพผู้เรียน” ณ ห้องประชุมตะนาวศรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1

 

โพสเมื่อ : 12 ธ.ค. 2561,16:58   อ่าน 96 ครั้ง