ภาพกิจกรรม
การเข้าค่ายพักแรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ 2561
เมื่อวันที่ 20-22 ธันวาคม 2561 ศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการบริหารการศึกษา กลุ่มโรงเรียนไชยราชช้างแรก จัดกิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรมของลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราววัดดอนอารีย์ อำเภอบางสะพานน้อย

คลิกชมภาพกิจกรรม
โพสเมื่อ : 26 ธ.ค. 2561,17:23   อ่าน 72 ครั้ง