ภาพกิจกรรม
กิจกรรมการแข่งขันความสามารถทางศิลปหัตถกรรมฯ ระดับชาติ (ภาคกลางและตะวันออก) ปีการศึกษา 2561

เมื่อวันที่ 25-26 ธันวาคม 2561 โรงเรียนบ้านบางเจริญได้นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันทักษะในนามตัวแทนของ สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ในงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ 68 ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561 ภูมิภาค : ภาคกลางและภาคตะวันออก สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ณ จังหวัดนครปฐม จัดระหว่าง วันที่ 25 - 27 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561 โดยมีการแข่งขันด้วยกันทั้งสิ้น 48 เขตพื้นที่ (48 ทีม) โรงเรียนบ้านบางเจริญเป็นตัวแทน 3 รายการ ดังนี้
 

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3       1. เด็กหญิงกนกวรรณ  หงษ์ทอง
2. เด็กหญิงประติภา  ศรีรักษ์
3. เด็กหญิงอังคนา  รุ่งพราน
 
1. นางสาววาสนา  เถือนธรรม
2. นางสาวคล้ายฝัน  หอมทั่ว
 
2 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3       1. เด็กชายจักรธร  สะอาดศรี
2. เด็กชายชัยวัฒน์  ขาวสะอาด
3. เด็กชายธยากร  พวงอินทร์
4. เด็กชายวสุพล  พรหมภักดี
5. เด็กชายอาวทู  พม่า
6. เด็กชายเจตนิพัทธ์  นุชสำอางค์
 
1. นายทวีวัฒน์  ดวงนิล
2. นางสาวนฤดี  วัดละเอียด
3. นายภาณุพงศ์  สินทวี
 
3 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3       1. เด็กหญิงกมลทิพย์  บุญสิน
2. เด็กหญิงจินตนา  ล้อมวงษ์
3. เด็กหญิงอารีย์  รุ่งพราน
 
1. นางสาวสวรส  รสเลิศ
2. นางสาวศิรินุช  จงพิสุทธิ์สัตย์
 

สรุปผลกิจกรรมแข่งขันของโรงเรียน

สรุปเหรียญรางวัลของโรงเรียน

ชมภาพกิจกรรม
โพสเมื่อ : 26 ธ.ค. 2561,17:47   อ่าน 85 ครั้ง