ภาพกิจกรรม
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2562 ที่ผ่านมา โรงเรียนบ้านบางเจริญได้จัดกิจกรรมเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 โดยในงานได้จัดให้มีการแสดงของนักเรียนในแต่ละชั้น เกมส์แจกของรางวัล มีการเลี้ยงอาหารคาวหวานจากผู้ปกครอง ทางโรงเรียนขอขอบพระคุณทุกท่านเป็นอย่างสูง มา ณ โอกาสนี้ด้วย ขอให้ท่านเจริญยิ่งๆ ขึ้นไป 

คลิกชมภาพกิจกรรม
โพสเมื่อ : 29 ม.ค. 2562,21:32   อ่าน 88 ครั้ง