ภาพกิจกรรม
มอบทุนการศึกษากองทุนหรีดบุญรักษ์และมกุฏกษัตริย์ 27
ตามที่ กองทุนหรีดรักษ์บุญ และ มกุฏกษัตริย์ 27 ได้ให้ความอนุเคราะห์ทุนการศึกษาให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านบางเจริญที่มีความประพฤติดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ จำนวนทั้งสิ้น 14 ทุน ทุนละ 500 บาท โดยได้ประสานงานผ่านคุณครูจันทร์จิรา จันทร์วงศ์ ซึ่งทางโรงเรียนได้ทำพิธีมอบทุนในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 จึงขอขอบพระคุณในความอนุเคราะห์ของท่านเป็นอย่างยิ่งและหวังว่าจะได้รับความอนุเคราะห์จากท่านอีกในโอกาสต่อไป ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย ดลบันดาลให้ท่านประสบแต่ความสุขความเจริญสืบไป ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับ

คลิกเพื่อชมภาพ
โพสเมื่อ : 08 ก.พ. 2562,22:06   อ่าน 117 ครั้ง