ภาพกิจกรรม
เดินขบวนรณรงค์ประชาธิปไตยรณรงค์เลือกตั้ง
เมื่อวันจันทร์ที่ 11 มีนาคม 2562 เวลา 08.30 – 09.30 น.กิจกรรมการเดินขบวนรณรงค์ประชาธิปไตยรณรงค์เลือกตั้ง ส.ส. โดยมีนายอรรถพล บัวทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางเจริญ คณะครู และ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ถึง 6 รวมจำนวนทั้งสิ้น 112 คน เพื่อเป็นการส่งเสริม สนับสนุน และประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่จะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2562 เพื่อสร้างความเข้าใจทั้งภายในชั้นเรียน และในโรงเรียนโดยให้นักเรียนมีส่วนร่วมให้นักเรียนประชาสัมพันธ์ในครอบครัว และในชุนชน รวมทั้งเชิญชวนครอบครัวไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
โพสเมื่อ : 13 มี.ค. 2562,11:53   อ่าน 35 ครั้ง