ภาพกิจกรรม
การตรวจสอบความถูกต้องของแบบทดสอบปลายภาค
วันที่ 11 มีนาคม 2562 นายอรรถพล บัวทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางเจริญ พร้อมด้วยคณะกรรมการตรวจความถูกต้องของแบบทดสอบ ได้ดำเนินการตรวจความถูกต้องของแบบทดสอบปลายภาคเรียนของโรงเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ณ เรือนปฏิบัติงานปี 2000 โดยจะดำเนินการสอบดังกล่าวในวันที่ 14-15 มีนาคม 2562 ที่จะถึงนี้
โพสเมื่อ : 14 มี.ค. 2562,13:25   อ่าน 33 ครั้ง