ภาพกิจกรรม
การประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานด้วยข้อสอบมาตรฐานการสอบปลายปีของผู้เรียน
วันที่ 12 มีนาคม 2562 นายอรรถพล บัวทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางเจริญ ในฐานะประธานกรรมการสนามสอบ เข้ากำกับ ติดตาม ดูแลการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานด้วยข้อสอบมาตรฐาน การสอบปลายปีของผู้เรียน ประจำปีการศึกษา 2561 ซึ่งดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย ได้รับความร่วมมือจากคณะครูและนักเรียนทุกคน
โพสเมื่อ : 14 มี.ค. 2562,13:35   อ่าน 37 ครั้ง