ภาพกิจกรรม
การสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2/2561
วันที่ 14 มีนาคม 2562 นายอรรถพล บัวทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางเจริญ เข้ากำกับ ติดตาม ตรวจสอบความเรียบร้อย การสอบปลายภาคของโรงเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ทุกระดับชั้น
โพสเมื่อ : 14 มี.ค. 2562,13:47   อ่าน 32 ครั้ง