ภาพกิจกรรม
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางเจริญ พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณ หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล ต้อนรับครูผู้ช่วยคนใหม่ 3 ท่าน
วันที่ 1 พ.ค. 2562 นายอรรถพล บัวทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางเจริญ พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณ หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล ต้อนรับครูผู้ช่วยคนใหม่ 3 ท่าน ได้แก่
1. ครูพิมลวรรณ หอมฟุ้ง วิชาเอกภาษาอังกฤษ
2. ครูยุรนันท์ คชะนา  วิชาเอกดนตรีสากล
3. ครูอุษา เดชวัน วิชาเอกศิลปศึกษา
ในการนี้ผู้อำนวยการโรงเรียนได้กล่าวต้อนรับครูใหม่และผู้ปกครอง ทั้งให้ข้อคิดและการเตรียมพร้อมในการปฏิบัติราชการ ก่อนเปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2562 นี้
โพสเมื่อ : 02 พ.ค. 2562,10:12   อ่าน 133 ครั้ง