ภาพกิจกรรม
การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อน PLC ในสถานศึกษา
วันที่ 23 ธันวาคม 2562 โรงเรียนบ้านบางเจริญจัดให้มีการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อน PLC ในสถานศึกษา โดยมีท่าน ผอ.อรรถพล บัวทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางเจริญ พร้อมด้วยคณะครู ร่วมศึกษาการดำเนินงาน PLC ความสำคัญของ PLC ในการแก้ปัญหาการเรียนรู้ของผู้เรียน และการนำ PLC ไปประกอบการประเมินวิทยฐานะตาม ว21 รวมทั้งให้มีการประชุมกลุ่มเพื่อวางแผน ระดมความคิด และจัดกลุ่ม PLC เพื่อขับเคลื่อนให้เกิดเป็นรูปธรรมต่อไป
โพสเมื่อ : 11 ม.ค. 2563,22:53   อ่าน 143 ครั้ง