ภาพกิจกรรม
วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563
วันที่ 10 มกราคม 2563 โรงเรียนบ้านบางเจริญจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 โดยมีท่าน ผอ.อรรถพล บัวทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางเจริญ เป็นประธานในพิธีเปิด มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทุกภาคส่วนทั้งสถานศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชน หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ตระหนักถึงความสำคัญของเด็ก ในฐานะอนาคตของชาติ โดยท่านประธานได้อ่านสารนายกรัฐมนตรีเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ การแสดงของนักเรียนระดับชั้นต่างๆ การแจกของขวัญ การออกซุ้มอาหาร และช่วงบ่ายจัดให้มีพิธีมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนยากจนจำนวน 81 ทุน ๆ ละ 1,000 บาท ทางโรงเรียนขอขอบพระคุณคณะกรรมการดำเนินงาน และท่านผู้สนับสนุนกิจกรรมวันเด็กทุกท่านมา ณ โอกาสนี้

สามารถดูภาพเพิ่มเติมที่ลิงค์ >>> คลิก 
โพสเมื่อ : 11 ม.ค. 2563,22:56   อ่าน 148 ครั้ง