ภาพกิจกรรม
กิจกรรมอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือสามัญ ประจำปีการศึกษา 2562
การอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือเนตรนารีสามัญ ระดับศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษากลุ่มโรงเรียนไชยราชช้างแรก ประจำปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 5-7 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนอนุบาลบางสะพานน้อย (วัดดอนมะกอก) ในการอยู่ค่ายพักแรมครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากนายสมหวง ขุนพรหม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 เป็นประธานในพิธีเปิด และมีกองลูกเสือโรงเรียนต่างๆ เข้าร่วมดังนี้ 1. กองลูกเสือโรงเรียนบ้านบางเจริญ 2. กองลูกเสือโรงเรียนบ้านไชยราช 3. กองลูกเสือโรงเรียนบ้านช้างเผือก 4. กองลูกเสือโรงเรียนบ้านไร่บนสามัคคี 5. กองลูกเสือโรงเรียนอนุบาลบางสะพานน้อย 6. กองลูกเสือโรงเรียนมูลนิธิศึกษา 
ขอขอบคุณข้อมูลภาพจาก : โรงเรียนบ้านไชยราช
โพสเมื่อ : 10 ก.พ. 2563,22:05   อ่าน 234 ครั้ง