ภาพกิจกรรม
ให้ความรู้กับนักเรียน คณะครูและบุคลากรฯ โรงเรียนบ้านบางเจริญ ในเรื่องการแก้ไขปัญหาภาวะทุพโภชนาการและการป้องกันการเกิดโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนา
วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 รพ.สต.บ้านบางเจริญ ให้ความรู้กับนักเรียน คณะครูและบุคลากรฯ โรงเรียนบ้านบางเจริญ ในเรื่องการแก้ไขปัญหาภาวะทุพโภชนาการและการป้องกันการเกิดโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนา ณ โรงเรียนบ้านบางเจริญ ทางโรงเรียนขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้
โพสเมื่อ : 10 ก.พ. 2563,22:16   อ่าน 154 ครั้ง