ภาพกิจกรรม
ฺBCR Open house
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 10.30 น. นางกันยมาส ชูจีน รองผู้อำนวยการ สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑ เป็นประธานในพิธีเปิดบ้านทางการศึกษา " Open house " โดยมีผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนใกล้เคียง คณะข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครอง นักเรียน และชาวบ้านในชุมชน และพื้นที่ใกล้เคียง ให้การต้อนรับประธานในพิธีและร่วมชมนิทรรศการผลงานครูและนักเรียน ณ โรงเรียนบ้านบางเจริญ ตำบลไชยราช อำเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
กิจกรรมเปิดบ้านทางการศึกษา " Open houes " โรงเรียนบ้านบางเจริญ มีจุดมุ่งหมายเพื่อเปิดรั้วโรงเรียนให้บุคคลภายนอกได้เข้าไปเยี่ยมเยือน เข้าไปดูและชมการแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอน ผลงานนักเรียน ครู และภูมิปัญญาชุมชน รวมทั้งต้องการสื่อถึงศักยภาพความพร้อมของคณะครูในโรงเรีี่ยนให้ประชาชนในชุมชน และบุคคลภายนอกพื้นที่ได้รับทราบและเข้าใจถึงวิธีการเรียนการสอนให้เยาวชนในชุมชนและพื้นที่ใกล้เคียงได้รับทราบและสนใจที่จะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของโรงเรียน 
การบริหารการดำเนินงานกิจกรรมของโรงเรียนบ้านบางเจริญ ที่นำโดย นายอรรถพล บัวทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางเจริญ มุ่งเน้นพัฒนาทักษะทางวิชาการ ทักษะชีวิต และทักษะอาชีพ ที่หลากหลายและสอดคล้องกับวิถีชุมชน และการมีเครือข่ายในการมีส่วนร่วมพัฒนาการศึกษาและชุมชน กับองค์กรต่างๆภายในพื้นที่ อาทิเช่น องค์การบริหารส่วนตำบล วัด โรงพยาบาลชุมชน เป็นต้น ถ่ายภาพโดย สพป.ปข.1

คลิกดูภาพเพิ่มเติม

โพสเมื่อ : 29 ก.พ. 2563,20:04   อ่าน 340 ครั้ง