ภาพกิจกรรม
รับการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ผู้อำนวยการสถานศึกษาในระยะเวลา 1 ปี (1 มี.ค. 2562 - 1 มี.ค. 2563)
วันที่ 9 มีนาคม 2563 ท่าน ผอ.อรรถพล บัวทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางเจริญ เข้ารับการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ผู้อำนวยการสถานศึกษาในระยะเวลา 1 ปี (1 มี.ค. 2562 - 1 มี.ค. 2563) โดยคณะกรรมการประเมินประกอบด้วย ท่านรองฯ สมหวง ขุนพรหม รอง.ผอ.สพป.ปข.1 ท่าน ผอ.นิยุทธิ์ นวะมะรัตน ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหาร และ ท่าน ผอ.สุนันท์ ประสพผล ผอ.รร.บ้านทุ่งตาแก้ว ทั้งนี้ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางเจริญได้มอบหมายให้ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ และหัวหน้ากลุ่มบริหารของโรงเรียนจำนวน 7 ท่าน ร่วมนำเสนอผลการบริหารสถานศึกษาด้วย ทางโรงเรียนขอขอบพระคุณกรรมการที่ให้คำชี้แนะและให้กำลังใจผู้บริหารและคณะครูในการพัฒนาสถานศึกษาด้านต่าง ๆ และขอบคุณคณะครูและบุคลากรของโรงเรียนบ้านบางเจริญทุกท่านที่ช่วยเตรียมการประเมินจนสำเร็จ เรียบร้อย อย่างดียิ่ง ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ 

คลิกดูภาพเพิ่มเติม
โพสเมื่อ : 10 มี.ค. 2563,21:02   อ่าน 201 ครั้ง