ภาพกิจกรรม
อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันตัวจากเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)
วันที่ 3 กรกฎาคม 2563 คณะบุคลากรและเจ้าหน้าที่จาก รพสต.บ้านบางเจริญ ได้มาอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันตัวจากเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ให้กับนักเรียน คณะครูและบุคลากรโรงเรียนบ้านบางเจริญ ณ ลานกิจกรรมโรงเรียนบ้านบางเจริญ
โพสเมื่อ : 03 ก.ค. 2563,19:10   อ่าน 60 ครั้ง