ภาพกิจกรรม
กิจกรรมการเลือกตั้งสภานักเรียนประจำปีการศึกษา 2563
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 กรกฎาคม 2563 ที่ผ่านมา โรงเรียนบ้านบางเจริญจัดกิจกรรมการเลือกตั้งสภานักเรียนประจำปีการศึกษา 2563 ณ ลานกิจกรรมโรงเรียนบ้านบางเจริญ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักการเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตย และเพื่อหาตัวแทนนักเรียนมาทำหน้าที่เป็นสภานักเรียน
โพสเมื่อ : 23 ก.ค. 2563,19:24   อ่าน 73 ครั้ง