ภาพกิจกรรม
พิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2563
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 กรกฎาคม 2563 ที่ผ่านมา โรงเรียนบ้านบางเจริญจัดพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนตระหนักและรับรู้ถึงความสำคัญของพิธีไหว้ครู ให้นักเรียนมีค่านิยมการแสดงความเคารพ กตัญญูกตเวทีและการเป็นนักเรียนที่ดี ได้แสดงออกถึงความกตัญญูรู้คุณ และรู้สึกรำลึกในพระคุณครู
โพสเมื่อ : 23 ก.ค. 2563,17:58   อ่าน 76 ครั้ง