ภาพกิจกรรม
กิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
เมื่อวันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม 2563 ที่ผ่านมา โรงเรียนบ้านบางเจริญจัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และแสดงความจงรักภักดีแด่สถาบันพระมหากษัตริย์

โพสเมื่อ : 24 ก.ค. 2563,18:30   อ่าน 95 ครั้ง