ภาพกิจกรรม
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
เมื่อวันอังคารที่ 11 สิงหาคม 2563 ที่ผ่านมา โรงเรียนบ้านบางเจริญจัดกิจกรรมเนื่องในวันแม่แห่งชาติ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา และจัดกิจกรรมรำลึกพระคุณมารดาผู้ให้กำเนิด โดยในวันแม่ปีนี้ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ได้พระราชทานคำขวัญวันแม่ว่า “รักเอยรักลูก แม่จึงปลูกคุณธรรมให้รักษา รดความรักพรวนความดีมีเมตตา ลูกเติบใหญ่แทนคุณค่าของแผ่นดิน”
โพสเมื่อ : 11 ส.ค. 2563,20:03   อ่าน 56 ครั้ง