ภาพกิจกรรม
นำเสนอผลการดำเนินงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ PLC ในโครงการพัฒนาโรงเรียนในพื้นที่ห่างไกลฯ
เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2563 โรงเรียนบ้านบางเจริญ ร่วมนำเสนอผลการดำเนินงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ PLC ในโครงการพัฒนาโรงเรียนในพื้นที่ห่างไกลฯ ถอดบทเรียนระดับภูมิภาค เครือข่ายประจวบคีรีขันธ์ โดยมีท่าน ผอ.อรรถพล บัวทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางเจริญ ในฐานะประธานเครือข่ายจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เป็นประธานการประชุม ในนาม กสศ. ผู้บริหารโรงเรียน และคณะครูจากโรงเรียนในเครือข่าย
โพสเมื่อ : 12 ก.ย. 2563,15:54   อ่าน 23 ครั้ง