ภาพกิจกรรม
การอบรมการใช้งานระบบจัดเก็บฐานข้อมูลของโรงเรียนบนอินเทอร์เน็ต School-Cloud (SCCL)
วันที่ 3 พฤศจิกายน 2563 โรงเรียนบ้านบางเจริญจัดการอบรมการใช้งานระบบจัดเก็บฐานข้อมูลของโรงเรียนบนอินเทอร์เน็ต School-Cloud (SCCL) ให้กับบุคลากรใหม่ของโรงเรียนจำนวน 6 ราย
โพสเมื่อ : 03 พ.ย. 2563,18:18   อ่าน 186 ครั้ง