ภาพกิจกรรม
การประชุมชี้แจงทางออนไลน์
เชิญผู้ปกครอง นักเรียน และคณะครู Click รับฟังการประชุมชี้แจงทางออนไลน์ เพื่อเตรียมการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของโรงเรียนบ้านบางเจริญ
รับฟังได้ที่ >>>>> https://youtu.be/HPyhIBDRjMg

โพสเมื่อ : 09 ม.ค. 2564,17:33   อ่าน 355 ครั้ง