ภาพกิจกรรม
การนับเวลาเรียนและตารางเรียน
แจ้งประกาศให้นักเรียนและผู้ปกครองทราบเกี่ยวกับการนับเวลาเรียนและตารางเรียน ในช่วงปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษ ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)

https://www.facebook.com/bcr.ac.th/posts/1636893819831345

โพสเมื่อ : 09 ม.ค. 2564,17:38   อ่าน 387 ครั้ง