ภาพกิจกรรม
ขอขอบพระคุณผู้มีจิตกุศลร่วมบริจาคสมทบทุนปรับปรุงซ่อมแซมห้องส้วมนักเรียน
โรงเรียนบ้านบางเจริญขอบพระคุณผู้มีจิตกุศลร่วมบริจาคสมทบทุนปรับปรุงส้วมนักเรียน ในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนครบรอบ 34 ปี ยอด ณ 12 เมษายน 2564 จำนวน 307,356.83 บาท สำหรับการปรับปรุงซ่อมแซมจะรายงานความคืบหน้าเป็นระยะ และหวังว่าจะได้การสนับสนุนในโอกาสต่อไป ขอบคุณทุกท่านมา ณ โอกาสนี้

ชมวีดีโอสารจากผู้อำนวยการโรงเรียน คลิกชมได้เลยครับ https://youtu.be/K7WwS6EiKmg


โพสเมื่อ : 20 เม.ย. 2564,19:46   อ่าน 121 ครั้ง