ภาพกิจกรรม
โรงเรียนบ้านบางเจริญรับการตรวจเยี่ยมจาก นายสุขเกษม หมวดวัด ผอ.รพ.สต.บ้านบางเจริญ เกี่ยวกับการดำเนินการตามมาตรการสาธารณสุข ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ให้กับกลุ่มนักเรียนที่เปิดเรียนที่โรงเรียน (On-site)
 วันที่ 11 กรกฎาคม 2564 โรงเรียนบ้านบางเจริญรับการตรวจเยี่ยมจาก นายสุขเกษม หมวดวัด ผอ.รพ.สต.บ้านบางเจริญ เกี่ยวกับการดำเนินการตามมาตรการสาธารณสุข ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ให้กับกลุ่มนักเรียนที่เปิดเรียนที่โรงเรียน (On-site) เพื่อสร้างความมั่นใจด้านความปลอดภัยให้กับนักเรียนและครู โรงเรียนขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้
โพสเมื่อ : 13 ก.ค. 2564,22:07   อ่าน 78 ครั้ง