ภาพกิจกรรม
การประชุม การชี้แจงแนวทางการดำเนินโครงการ กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
วันที่ 13 กรกฎาคม 2564 โรงเรียนบ้านบางเจริญเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการการหนุนเสริมโรงเรียนเครือข่ายจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จำนวน 8 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้านบางเจริญ โรงเรียนบ้านทองอินทร์ โรงเรียนบ้านช้างเผือก โรงเรียนบ้านเขามัน โรงเรียนบ้านทองมงคล โรงเรียนบ้านวังน้ำเขียว โรงเรียนบ้านในล็อค และโรงเรียนบ้านทุ่งตาแก้ว ภายใต้โครงการพัฒนาโรงเรียนในพื้นที่ห่างไกลฯ (ภาคกลาง/ตะวันออก/ตะวันตก) ของกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) โดยท่าน ดร.มังกรแก้ว ดรุณศิลป์ ผอ.สพป.ปข.1 ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม การชี้แจงแนวทางการดำเนินโครงการโดย ท่าน ผอ.ประยูร สุธาบูรณ์ ประธานโครงการฯ ภาคกลาง ตะวันตก ตะวันออก จาก กสศ. การนำศึกษาบริบทโรงเรียน การประเมินตนเอง และการเขียนโครงการ โดย ท่าน ผอ.อรรถพล บัวทอง ผอ.รร.บ้านบางเจริญ ในฐานะประธานเครือข่ายจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และ ท่าน ผอ.ฉัตรตรา เกตุธนวิชญ์ ผอ.รร.บ้านช้างเผือก ทีมหนุนเสริม
หลังเสร็จสิ้นพิธีเปิดการประชุมทาง ผอ.สพป.ปข.1 ได้ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจคณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านบางเจริญกลุ่มเรียนที่โรงเรียน (On-site) ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ทางโรงเรียนบ้านบางเจริญในฐานะเจ้าภาพจัดการประชุม ขอขอบพระคุณท่าน ผอ.สพป.ปข.1/ทีมหนุนเสริม กสศ./ผู้บริหารและคณะครูจากทุกโรงเรียน มา ณ โอกาสนี้

คลิกเพื่อดูภาพเพิ่มเติม
โพสเมื่อ : 13 ก.ค. 2564,22:15   อ่าน 81 ครั้ง