ภาพกิจกรรม
โครงการ SKL ปันรักให้น้อง ประจำปี2564 มอบอุปกรณ์กีฬาและอุปกรณ์ป้องกันโควิด 19
เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2564 โครงการ SKL ปันรักให้น้อง ประจำปี 2564 มอบอุปกรณ์กีฬาและอุปกรณ์ป้องกันโควิด 19 ให้แก่โรงเรียนบ้านบางเจริญ มูลค่า 143,965 บาท เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนเล่นกีฬาห่างไกลยาเสพติด โรงเรียนขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้
โพสเมื่อ : 18 พ.ย. 2564,22:28   อ่าน 38 ครั้ง