หน้าหลัก
ข้อมูลสถานศึกษา
คณะครูและบุคลากร
ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรม
ข้อมูลติดต่อ
ข้อมูลวันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ.2565
ครูและบุคลากร ( 22 คน )
มา ลา ป่วย ราชการ
22 0 0 0
นักเรียน ( 440 คน )
มา ลา ป่วย ขาด
440 0 0 0
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
ระบบประเมินและ
ตรวจสอบผลเรียน
สำหรับนักเรียนและผู้ปกครอง
ระบบบริหารจัดการ
ฐานข้อมูลโรงเรียน
สำหรับคณะครูและบุคลากร
สถิติการเข้าเยี่ยมชม
50888
เริ่มนับ 1 กุมภาพันธ์ 2565
รายงานกิจกรรม
กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
วันที่ : 27 กรกฎาคม 2565
จำนวนเข้าชม : 19
พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565
วันที่ : 1 กรกฎาคม 2565
จำนวนเข้าชม : 16
การคัดกรองความสามารถในการอ่านเขียนของนักเรียน ตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1ถึงระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3
วันที่ : 22 กรกฎาคม 2565
จำนวนเข้าชม : 19
การอบรมเชิงปฎบัติการเฉพาะทาง โครงการบ้านวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย (Online)
วันที่ : 27-28 เมษายน 2565
จำนวนเข้าชม : 462
ร่วมประชุมและลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) เข้าร่วมโครงการ Access School กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนนอกกะลา (ภาคกลาง)
วันที่ : 26 มีนาคม 2565
จำนวนเข้าชม : 442
การอบรม Upskill & Reskill ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้กับครูในหัวข้อ การใช้ Google sites เพื่ออำนวยความสะดวกในการจัดการเรียนรู้และจัดการงานให้มีประสิทธิภาพ
วันที่ : 24 - 25 กุมภาพันธ์ 2565
จำนวนเข้าชม : 457
การอบรมพัฒนาครูในหัวข้อ PLC with Growth Mindset เพื่อขับเคลื่อนคุณภาพผู้เรียน ปีการศึกษา 2565
วันที่ : 23 กุมภาพันธ์ 2565
จำนวนเข้าชม : 450
หน้า
1
จำนวนแถว
โรงเรียนบ้านบางเจริญ สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
180/4 หมู่ 3 ตำบลไชยราช อำเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77170
อีเมล์ : Admin@bcr.ac.th โทร : 0653563356 แฟกซ์ : -
แจ้งความคิดเห็น/แนะนำติชมแจ้งปัญหา
Copyright © 2020 SNMJ.Studio All rights reserved.