ข่าวประชาสัมพันธ์
ด่วน!!! โรงเรียนบ้านบางเจริญเลื่อนการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 45) 26 พ.ค. 64
ด่วน!!! แจ้งผู้ปกครองและนักเรียนโรงเรียนบ้านบางเจริญ (อ่าน 48) 25 พ.ค. 64
สรุปยอดบริจาคสมทบทุนปรับปรุงส้วมนักเรียน (อ่าน 143) 20 เม.ย. 64
การปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2563 และการเปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2554 (อ่าน 134) 05 เม.ย. 64
รับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 228) 19 มี.ค. 64
ประชาสัมพันธ์โครงการ ปันสุข เพื่อน้อง (อ่าน 194) 18 มี.ค. 64
สารจากผู้อำนวยการ (อ่าน 235) 01 มี.ค. 64
ประกาศผลการสอบแข่งขันเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ USO NET (อ่าน 156) 01 มี.ค. 64
ประกาศผลการสอบแข่งขันตำแหน่งนักการภารโรง โรงเรียนบ้านบางเจริญ (อ่าน 213) 25 ก.พ. 64
รับสมัครผู้ปฏิบัติงานประจำศูนย์ USO NET ค่าตอบแทน 17,000 บาท/เดือน (อ่าน 431) 21 ก.พ. 64
ประกาศสมัครศัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่นักการภารโรง โรงเรียนบ้านบางเจริญ (อ่าน 374) 06 ก.พ. 64
ตารางเรียนออนไลน์ (อ่าน 329) 09 ม.ค. 64
การประชุมชี้แจงผู้ปกครองการจัดการเรียนการสอนในช่วงปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษ (อ่าน 230) 07 ม.ค. 64
เรียนเชิญผู้ปกครองร่วมประชุม วันเสาร์ที่ 9 มกราคม 2564 (อ่าน 337) 07 ม.ค. 64
ประกาศปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษ (อ่าน 322) 02 ม.ค. 64
โรงเรียนบ้านบางเจริญแจ้งประกาศปิดสถานศึกษาเป็นกรณีพิเศษ วันที่ 30 ธันวาคม 2563 (อ่าน 273) 29 ธ.ค. 63
ขอความร่วมมือปฏิบัติตามมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-1 (อ่าน 238) 26 ธ.ค. 63
ประกาศโรงเรียนบ้านบางเจริญแจ้งมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (อ่าน 272) 24 ธ.ค. 63
แจ้งการประชุมผู้ปกครองภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 244) 24 ธ.ค. 63
ประกาศผลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน ผู้มีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก (อ่าน 194) 01 ต.ค. 63
ด่วน!!! โรงเรียนบ้านบางเจริญขอแจ้งกำหนดการ การประชุมผู้ปกครองประจำภาคเรียนที่ 1/2563 (อ่าน 530) 24 มิ.ย. 63
ผลการประชุมร่วมคณะกรรมการสถานศึกษาฯ และผู้เกี่ยวข้อง เรื่องการเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 17) 17 มิ.ย. 63
แนวปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนทางไกล (อ่าน 667) 15 พ.ค. 63
ประกาศผลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสายงานการสอนผู้มีผลการประเมินผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีเด (อ่าน 600) 30 เม.ย. 63
ประกาศ รร.บ.จ. เรื่องการดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 (ฉบับที่ ๓) (อ่าน 857) 18 เม.ย. 63
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) โรงเรียนบ้านบางเจริญ ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 14) 16 เม.ย. 63
โรงเรียนบ้านบางเจริญ ได้รับทุนสนับสนุนชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ประจำปี 2563 (อ่าน 22) 15 เม.ย. 63
ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน (อ่าน 1054) 30 มี.ค. 63
ประกาศผลการเรียน ภาคเรียนที่ 2/2562 (อ่าน 758) 29 มี.ค. 63
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์คัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน (อ่าน 954) 27 มี.ค. 63
การดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ฉบับที่ 2 (อ่าน 457) 25 มี.ค. 63
รร.บ้านบางเจริญรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน 2 อัตรา (อ่าน 1312) 22 มี.ค. 63
การดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) (อ่าน 375) 20 มี.ค. 63
รับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา 2563 (อ่าน 340) 08 มี.ค. 63
ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน วิชาเอกศิลปะ และวิชาเอกนาฏศิลป์ (อ่าน 848) 09 ต.ค. 62
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์คัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน (อ่าน 714) 08 ต.ค. 62
รร.บ้านบางเจริญรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน วิชาเอกศิลปะ และนาฏศิลป์ (อ่าน 1035) 01 ต.ค. 62
ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนบ้านบางเจริญ (อ่าน 693) 24 ก.ย. 62
“งานเกษียณปลอดเหล้า เพราะเราคือครู” (อ่าน 16) 13 ก.ย. 62
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์คัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนบ้านบางเจริญ (อ่าน 740) 13 ก.ย. 62