ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอขอบคุณกองทุนหรีดบุญรักษ์ และ มกุฏกษัตริย์ 27 (ผู้มอบเครื่องทำน้ำเย็น)
ตามที่ กองทุนหรีดรักษ์บุญ และ มกุฏกษัตริย์ 27 ได้อนุเคราะห์ตู้ทำน้ำเย็นประจำโรงเรียนจำนวน 1 ตู้ เป็นเงินมูลค่า 16,500 บาท ให้กับโรงเรียนบ้านบางเจริญ เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2562 เพื่อใช้เป็นประโยชน์ในการบริโภคและยังส่งเสริมด้านสุขภาวะที่ดีแก่นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านบางเจริญ โดยได้ประสานงานผ่านคุณครูจันทร์จิรา จันทร์วงศ์ บัดนี้ โรงเรียนบ้านบางเจริญ ได้รับมอบตู้ทำน้ำเย็นดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว จึงขอขอบคุณในความอนุเคราะห์ของท่านเป็นอย่างยิ่งและหวังว่าจะได้รับความอนุเคราะห์จากท่านอีกในโอกาสต่อไป ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับ
โพสเมื่อ : 29 ม.ค. 2562,00:00   อ่าน 277 ครั้ง