ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอขอบคุณกองทุนหรีดบุญรักษ์ และ มกุฏกษัตริย์ 27 (มอบทุนการศึกษา)
ตามที่ กองทุนหรีดรักษ์บุญ และ มกุฏกษัตริย์ 27 ได้ให้ความอนุเคราะห์ทุนการศึกษาให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านบางเจริญที่มีความประพฤติดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ จำนวนทั้งสิ้น 14 ทุน ทุนละ 500 บาท โดยได้ประสานงานผ่านคุณครูจันทร์จิรา จันทร์วงศ์ ซึ่งทางโรงเรียนได้ทำพิธีมอบทุนในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 จึงขอขอบพระคุณในความอนุเคราะห์ของท่านเป็นอย่างยิ่งและหวังว่าจะได้รับความอนุเคราะห์จากท่านอีกในโอกาสต่อไป ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย ดลบันดาลให้ท่านประสบแต่ความสุขความเจริญ สืบไป ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับ
โพสเมื่อ : 08 ก.พ. 2562,22:10   อ่าน 261 ครั้ง