ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ รร.บ.จ. เรื่องการดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 (ฉบับที่ ๓)

ประกาศโรงเรียนบ้านบางเจริญ
เรื่อง การดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) (ฉบับที่ ๓)
—————————————————

มีประเด็นที่สำคัญ ดังนี้

- การรับสมัครนักเรียน ม.1 (วันที่ 3-12 พฤษภาคม 2563)
- การรับผลการเรียน/หลักฐานการจบ ป.6 และ ม.3 (วันที่ 3 พฤษภาคม 2563)
- การติดต่อทำเรื่องย้ายนักเรียน (หลังจากเปิดเทอมภาคเรียนที่ 1/2563)
- แจ้งวันเปิดภาคเรียนที่ 1/2563 (เปิดวันที่ 1 กรกฎาคม 2563)

***รายละเอียดเพิ่มเติมอ่านได้จากประกาศที่แนบมานี้
***ผู้ปกครองและนักเรียนที่มาติดต่อ โปรดปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดอย่างเคร่งครัด
คลิดข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 18 เม.ย. 2563,00:00   อ่าน 580 ครั้ง