ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์โครงการ ปันสุข เพื่อน้อง

ขอเชิญร่วมบริจาคสมทบทุนปรับปรุงซ่อมแซมห้องส้วมนักเรียน ๓ หลัง

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน ครบรอบ ๓๔ ปี ณ โรงเรียนบ้านบางเจริญ

ต.ไชยราช  อ.บางสะพานน้อย  จ.ประจวบคีรีขันธ์

กำหนดจัดกิจกรรมระดมทุน วันพฤหัสบดีที่ ๘ เดือน เมษายน  พ.ศ.๒๕๖๔

*****************************************

ด้วยโรงเรียนบ้านบางเจริญประกอบด้วยคณะกรรมการสถานศึกษา คณะครูและบุคลากร เครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน ร่วมจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนบ้านบางเจริญ ครบรอบ ๓๔ ปี เพื่อระดมทุนปรับปรุงซ่อมแซมห้องส้วมนักเรียน       ๓ หลัง ซึ่งปัจจุบันอยู่ในสภาพเก่า ชำรุด ทรุดโทรม ไม่ปลอดภัยต่อการใช้งาน ทั้งนี้ กำหนดจัดกิจกรรมระดมทุน(ภาคค่ำ) ในวันพฤหัสบดีที่         ๘ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๑๗.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ โรงเรียนบ้านบางเจริญ ตำบลไชยราช อำเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

            ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ที่ท่านเคารพนับถือและคุณความดีที่ท่านได้กระทำในครั้งนี้ จงดลบันดาลให้ท่านและครอบครัวประสบแต่ความสุข  ความเจริญ  มั่งมี ลาภ ยศ สรรเสริญ ทุกประการ

โพสเมื่อ : 18 มี.ค. 2564,00:00   อ่าน 193 ครั้ง